Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2017

JO 26 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Antal och andel omställda ekologiska nötkreatur i juni 2017

1a. Number of fully converted organic cattle in June 2017

Andel omställda ekologiska djur av det totala antalet djur redovisas i procent

The share of organic livestock is shown in percent

Område

Kor för mjölk-
produktion

Kor för uppfödning av kalvar

Summa kor

Län

Stockholms

552

19 %

1 232

38 %

1 784

29 %

Uppsala

3 205

34 %

1 706

33 %

4 911

33 %

Södermanlands

2 334

28 %

3 639

53 %

5 973

39 %

Östergötlands

5 522

24 %

6 959

45 %

12 481

32 %

Jönköpings

4 379

16 %

4 227

24 %

8 606

19 %

 

 

 

 

Kronobergs

1 166

10 %

2 152

21 %

3 318

15 %

Kalmar

1 719

4 %

3 154

21 %

4 873

9 %

Gotlands

1 279

8 %

1 720

32 %

2 999

14 %

Blekinge

403

11 %

410

7 %

813

9 %

Skåne

5 270

14 %

4 768

13 %

10 038

13 %

 

 

 

 

Hallands

1 318

5 %

1 451

18 %

2 769

8 %

Västra Götalands

13 588

24 %

16 463

48 %

30 051

33 %

Värmlands

2 009

30 %

5 908

57 %

7 917

46 %

Örebro

1 720

29 %

2 208

41 %

3 928

35 %

Västmanlands

1 383

34 %

1 418

50 %

2 801

41 %

 

 

 

 

Dalarnas

1 611

30 %

3 294

54 %

4 905

43 %

Gävleborgs

1 796

21 %

3 199

49 %

4 995

33 %

Västernorrlands

595

9 %

2 066

49 %

2 661

25 %

Jämtlands

1 216

17 %

3 047

66 %

4 263

37 %

Västerbottens

1 378

11 %

655

38 %

2 033

14 %

Norrbottens

465

9 %

378

38 %

843

13 %

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

979

4 %

1 104

11 %

2 083

6 %

Götalands mellanbygder

6 903

11 %

4 699

16 %

11 602

13 %

Götalands norra slättbygder

12 345

30 %

10 691

51 %

23 036

37 %

Svealands slättbygder

9 034

29 %

12 163

48 %

21 197

38 %

Götalands skogsbygder

12 896

12 %

22 437

27 %

35 333

19 %

Mellersta Sveriges skogsbygder

5 122

32 %

9 228

53 %

14 350

43 %

Nedre Norrland

3 673

16 %

7 928

53 %

11 601

31 %

Övre Norrland

1 956

10 %

1 804

42 %

3 760

16 %

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

-2,0

-

-

..

..

..

..

2,1- 5,0

-

-

..

..

..

..

5,1- 10,0

-

-

444

6 %

444

5 %

10,1- 20,0

..

..

..

..

2 724

14 %

20,1- 30,0

..

..

..

..

..

..

30,1- 50,0

613

4 %

8 701

27 %

9 314

20 %

50,1- 100,0

4 604

8 %

18 495

34 %

23 099

20 %

100,1-

47 571

20 %

35 725

50 %

83 296

27 %

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

-2,0

-

-

..

..

..

..

2,1- 5,0

-

-

-

-

-

-

5,1- 10,0

-

-

116

4 %

116

3 %

10,1- 20,0

-

-

824

8 %

824

7 %

20,1- 30,0

..

..

..

..

..

..

30,1- 50,0

..

..

..

..

6 120

18 %

50,1- 100,0

2 671

6 %

15 440

30 %

18 111

19 %

100,1-

49 835

19 %

45 949

46 %

95 784

26 %

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2017

52 908

16 %

70 054

34 %

122 962

23 %

2016

49 062

15 %

67 398

35 %

116 460

22 %

2015

47 652

14 %

64 383

35 %

112 035

21 %

2014

46 902

14 %

64 225

34 %

111 127

21 %

2013

48 193

14 %

64 615

34 %

112 808

21 %

2010

36 435

10 %

42 644

22 %

79 079

15 %