Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2017

JO 26 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. forts. Antal och andel omställda ekologiska nötkreatur i juni 2017

1a. continued. Number of fully converted organic cattle in June 2017

Andel omställda ekologiska djur av det totala antalet djur redovisas i procent

The share of organic livestock is shown in percent

Område

Kvigor, tjurar och stutar

Kalvar under 1 år

Summa nötkreatur

Län

Stockholms

1 767

29 %

1 464

29 %

5 015

29 %

Uppsala

4 057

30 %

3 472

26 %

12 440

30 %

Södermanlands

4 419

28 %

4 575

31 %

14 967

33 %

Östergötlands

8 805

25 %

9 459

27 %

30 745

28 %

Jönköpings

6 071

14 %

6 822

17 %

21 499

17 %

Kronobergs

2 374

11 %

2 759

14 %

8 451

13 %

Kalmar

3 914

7 %

3 905

8 %

12 692

8 %

Gotlands

2 117

10 %

2 268

12 %

7 384

12 %

Blekinge

525

6 %

596

7 %

1 934

7 %

Skåne

6 761

10 %

7 246

10 %

24 045

11 %

Hallands

2 068

8 %

2 104

8 %

6 941

8 %

Västra Götalands

22 471

25 %

22 435

27 %

74 957

29 %

Värmlands

7 807

43 %

6 552

44 %

22 276

44 %

Örebro

3 134

27 %

3 062

27 %

10 124

30 %

Västmanlands

2 067

34 %

2 174

30 %

7 042

35 %

Dalarnas

2 866

30 %

2 991

30 %

10 762

35 %

Gävleborgs

3 633

27 %

3 747

28 %

12 375

30 %

Västernorrlands

1 894

22 %

1 709

23 %

6 264

23 %

Jämtlands

2 746

30 %

3 256

37 %

10 265

35 %

Västerbottens

1 447

12 %

1 430

13 %

4 910

13 %

Norrbottens

682

13 %

507

11 %

2 032

12 %

Produktionsområde

Götalands södra slättbygder

1 253

4 %

1 578

5 %

4 914

5 %

Götalands mellanbygder

8 191

9 %

8 117

10 %

27 910

10 %

Götalands norra slättbygder

15 197

26 %

16 493

28 %

54 726

30 %

Svealands slättbygder

18 821

33 %

16 504

31 %

56 522

34 %

Götalands skogsbygder

27 483

15 %

28 557

17 %

91 373

17 %

Mellersta Sveriges skogsbygder

10 508

34 %

10 603

37 %

35 461

38 %

Nedre Norrland

7 445

24 %

8 109

27 %

27 155

28 %

Övre Norrland

2 727

14 %

2 572

15 %

9 059

15 %

Storleksgrupp åker, hektar

-2,0

41

1 %

15

0 %

76

0 %

2,1- 5,0

80

3 %

88

4 %

280

4 %

5,1- 10,0

341

5 %

346

5 %

1 131

5 %

10,1- 20,0

1 924

10 %

2 265

12 %

6 913

12 %

20,1- 30,0

2 943

14 %

3 464

17 %

10 360

17 %

30,1- 50,0

7 049

15 %

8 082

18 %

24 445

18 %

50,1- 100,0

19 205

16 %

19 469

18 %

61 773

18 %

100,1-

60 042

22 %

58 804

22 %

202 142

24 %

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

-2,0

..

..

..

..

..

..

2,1- 5,0

-

-

..

..

..

..

5,1- 10,0

..

..

..

..

350

3 %

10,1- 20,0

663

6 %

721

7 %

2 208

7 %

20,1- 30,0

1 328

9 %

1 672

12 %

5 001

11 %

30,1- 50,0

4 607

13 %

5 162

16 %

15 889

16 %

50,1- 100,0

14 370

14 %

15 378

17 %

47 859

17 %

100,1-

70 498

22 %

69 506

22 %

235 788

24 %

Hela riket

2017

91 625

18 %

92 533

20 %

307 120

20 %

2016

89 466

18 %

90 334

19 %

296 260

20 %

2015

87 449

18 %

86 290

19 %

285 774

19 %

2014

83 822

17 %

86 371

18 %

281 320

19 %

2013

87 255

18 %

85 607

18 %

285 670

19 %

2010

63 512

12 %

61 402

13 %

203 993

13 %