Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2017

JO 26 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Antal företag med omställda ekologiska nötkreatur i juni 2017

1b. Number of holdings with fully converted organic cattle in June 2017

Område

Kor för mjölk-
produktion

Kor för uppfödning av kalvar

Summa kor

Kvigor, tjurar och stutar

Kalvar under
1 år

Summa nötkreatur

 

Län

 

Stockholms

7

50

57

63

60

65

 

Uppsala

35

66

101

107

105

111

 

Södermanlands

23

105

128

131

125

136

 

Östergötlands

38

187

225

223

218

230

 

Jönköpings

53

157

210

218

211

222

 

 

Kronobergs

14

78

92

94

92

96

 

Kalmar

14

96

110

114

108

117

 

Gotlands

11

46

57

59

58

62

 

Blekinge

6

25

31

32

31

32

 

Skåne

34

133

167

169

166

172

 

 

Hallands

13

56

69

72

70

73

 

Västra Götalands

121

527

648

673

648

693

 

Värmlands

22

155

177

183

172

186

 

Örebro

19

70

89

94

88

97

 

Västmanlands

11

49

60

60

60

64

 

 

Dalarnas

17

93

109

114

107

118

 

Gävleborgs

37

114

151

157

148

164

 

Västernorrlands

9

75

84

84

80

87

 

Jämtlands

23

85

108

114

107

116

 

Västerbottens

23

30

53

53

51

55

 

Norrbottens

9

13

22

22

18

22

 

 

Produktionsområde

 

Götalands södra slättbygder

7

33

40

41

40

41

 

Götalands mellanbygder

50

128

178

184

179

189

 

Götalands norra slättbygder

93

257

350

368

353

375

 

Svealands slättbygder

95

361

456

480

457

497

 

Götalands skogsbygder

146

809

955

974

949

1 001

 

Mellersta Sveriges skogsbygder

55

285

339

352

332

362

 

Nedre Norrland

57

272

329

336

320

350

 

Övre Norrland

36

65

101

101

93

103

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

-2,0

-

..

..

4

3

4

 

2,1- 5,0

-

..

..

21

22

25

 

5,1- 10,0

-

78

78

70

68

87

 

10,1- 20,0

..

278

279

275

253

296

 

20,1- 30,0

..

..

287

297

277

308

 

30,1- 50,0

24

450

474

503

473

514

 

50,1- 100,0

106

595

701

739

710

751

 

100,1-

402

502

903

927

917

933

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

-2,0

-

..

..

..

..

..

 

2,1- 5,0

-

-

-

-

..

..

 

5,1- 10,0

-

..

..

..

25

33

 

10,1- 20,0

-

148

148

139

129

162

 

20,1- 30,0

5

206

211

212

201

225

 

30,1- 50,0

17

409

426

453

409

464

 

50,1- 100,0

72

644

716

756

726

775

 

100,1-

445

775

1 219

1 248

1 231

1 257

 

 

Hela riket

 

2017

539

2 210

2 748

2 836

2 723

2 918

 

2016

525

2 191

2 716

2 804

2 722

2 903

 

2015

530

2 165

2 695

2 791

2 704

2 885

 

2014

548

2 223

2 762

2 843

2 758

2 961

 

2013

589

2 236

2 817

2 875

2 798

2 989

 

2010

534

1 489

2 015

2 086

2 041

2 144