Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2017

JO 26 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Antal och andel omställda ekologiska får i juni 2017

2a. Number of fully converted organic sheep in June 2017

Andel omställda ekologiska djur av det totala antalet djur redovisas i procent

The share of organic livestock is shown in percent

Område

Baggar och tackor födda 2016 eller tidigare

Lamm

Summa får

Län

Stockholms

2 751

24 %

3 269

32 %

6 020

27 %

Uppsala

1 527

16 %

1 904

20 %

3 431

18 %

Södermanlands

2 691

19 %

2 805

20 %

5 496

19 %

Östergötlands

6 564

28 %

6 014

26 %

12 578

27 %

Jönköpings

1 641

11 %

1 944

12 %

3 585

11 %

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

1 225

12 %

1 346

13 %

2 571

13 %

Kalmar

3 385

16 %

3 465

16 %

6 850

16 %

Gotlands

9 078

26 %

10 361

27 %

19 439

26 %

Blekinge

1 022

12 %

864

12 %

1 886

12 %

Skåne

4 941

14 %

6 076

16 %

11 017

15 %

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 331

16 %

2 624

16 %

4 955

16 %

Västra Götalands

10 403

25 %

10 618

25 %

21 021

25 %

Värmlands

1 722

16 %

1 773

20 %

3 495

18 %

Örebro

1 949

18 %

2 037

19 %

3 986

18 %

Västmanlands

1 304

27 %

1 526

28 %

2 830

27 %

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

1 445

17 %

1 600

19 %

3 045

18 %

Gävleborgs

3 019

30 %

2 945

33 %

5 964

31 %

Västernorrlands

1 081

27 %

619

27 %

1 700

27 %

Jämtlands

2 026

39 %

1 662

40 %

3 688

39 %

Västerbottens

1 109

18 %

986

18 %

2 095

18 %

Norrbottens

507

18 %

565

23 %

1 072

20 %

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 051

8 %

1 047

7 %

2 098

7 %

Götalands mellanbygder

14 893

23 %

16 499

23 %

31 392

23 %

Götalands norra slättbygder

6 432

27 %

6 756

27 %

13 188

27 %

Svealands slättbygder

10 211

21 %

11 559

24 %

21 770

22 %

Götalands skogsbygder

16 209

17 %

17 123

18 %

33 332

17 %

Mellersta Sveriges skogsbygder

4 856

20 %

5 134

23 %

9 990

22 %

Nedre Norrland

5 766

28 %

4 936

28 %

10 702

28 %

Övre Norrland

2 303

22 %

1 949

22 %

4 252

22 %

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

126

0 %

200

1 %

326

0 %

2,1- 5,0

552

3 %

585

3 %

1 137

3 %

5,1- 10,0

2 608

6 %

2 596

6 %

5 204

6 %

10,1- 20,0

7 211

16 %

7 654

18 %

14 865

17 %

20,1- 30,0

6 778

25 %

6 837

25 %

13 615

25 %

30,1- 50,0

10 002

27 %

10 282

27 %

20 284

27 %

50,1- 100,0

18 649

35 %

20 314

38 %

38 963

36 %

100,1-

15 795

34 %

16 535

35 %

32 330

35 %

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

-

-

-

-

-

-

2,1- 5,0

..

..

..

..

118

1 %

5,1- 10,0

..

..

..

..

1 387

2 %

10,1- 20,0

4 394

10 %

4 747

11 %

9 141

10 %

20,1- 30,0

4 945

18 %

5 551

20 %

10 496

19 %

30,1- 50,0

8 103

23 %

7 642

21 %

15 745

22 %

50,1- 100,0

17 155

29 %

18 298

31 %

35 453

30 %

100,1-

26 388

36 %

27 996

37 %

54 384

37 %

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2017

61 721

20 %

65 003

21 %

126 724

21 %

2016

61 599

22 %

69 120

23 %

130 719

23 %

2015

58 284

20 %

63 593

21 %

121 877

20 %

2014

57 929

20 %

63 738

21 %

121 667

21 %

2013

56 890

20 %

61 870

21 %

118 760

21 %

2010

39 795

15 %

47 761

16 %

87 556

15 %