Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2017

JO 26 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag med omställda ekologiska får i juni 2017

2b. Number of holdings with fully converted organic sheep in June 2017

Område

Baggar och tackor, födda 2016 eller
tidigare

Lamm

Summa får

Län

Stockholms

42

38

42

Uppsala

36

35

36

Södermanlands

46

40

46

Östergötlands

81

72

81

Jönköpings

35

34

35

 

 

 

Kronobergs

17

15

17

Kalmar

38

34

39

Gotlands

57

56

57

Blekinge

18

15

18

Skåne

41

39

41

 

 

 

Hallands

36

35

36

Västra Götalands

156

147

156

Värmlands

44

36

44

Örebro

30

27

30

Västmanlands

25

23

25

 

 

 

Dalarnas

33

28

33

Gävleborgs

51

46

51

Västernorrlands

26

22

26

Jämtlands

22

16

22

Västerbottens

19

17

19

Norrbottens

7

6

7

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

Götalands södra slättbygder

17

17

17

Götalands mellanbygder

98

91

98

Götalands norra slättbygder

96

89

96

Svealands slättbygder

180

162

180

Götalands skogsbygder

239

223

240

Mellersta Sveriges skogsbygder

92

83

92

Nedre Norrland

107

89

107

Övre Norrland

31

27

31

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

-2,0

6

6

6

2,1- 5,0

21

20

21

5,1- 10,0

83

73

83

10,1- 20,0

171

156

171

20,1- 30,0

110

97

110

30,1- 50,0

144

132

144

50,1- 100,0

178

162

178

100,1-

147

135

148

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

-2,0

-

-

-

2,1- 5,0

..

..

3

5,1- 10,0

..

..

32

10,1- 20,0

139

122

139

20,1- 30,0

110

102

110

30,1- 50,0

139

119

139

50,1- 100,0

214

202

214

100,1-

223

202

224

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2017

860

781

861

2016

881

803

882

2015

844

763

845

2014

860

787

860

2013

849

784

850

2010

552

515

552