Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2017

JO 26 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. forts. Antal och andel omställda ekologiska grisar i juni 2017

3a. continued. Number of fully converted organic pigs in June 2017

Andel omställda ekologiska djur av det totala antalet djur redovisas i procent

The share of organic livestock is shown in percent

Område

Smågrisar,
under 20 kg

Summa grisar

Län

 

Stockholms

-

-

..

..

Uppsala

530

5 %

2 575

10 %

Södermanlands

663

5 %

2 130

4 %

Östergötlands

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

 

 

 

Kronobergs

-

-

..

..

Kalmar

..

..

583

1 %

Gotlands

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

2 093

1 %

9 052

2 %

 

 

 

 

Hallands

474

1 %

1 858

1 %

Västra Götalands

2 100

3 %

7 247

3 %

Värmlands

..

..

..

..

Örebro

-

-

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

 

 

 

 

Dalarnas

..

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

-

-

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 214

1 %

5 929

2 %

Götalands mellanbygder

896

1 %

3 016

1 %

Götalands norra slättbygder

1 061

1 %

4 666

1 %

Svealands slättbygder

1 675

3 %

8 356

4 %

Götalands skogsbygder

1 729

4 %

5 768

4 %

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

2 493

8 %

Nedre Norrland

..

..

..

..

Övre Norrland

-

-

..

..

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

-2,0

-

-

-

-

2,1- 5,0

-

-

-

-

5,1- 10,0

-

-

..

..

10,1- 20,0

..

..

633

13 %

20,1- 30,0

..

..

..

..

30,1- 50,0

222

1 %

582

1 %

50,1- 100,0

1 577

3 %

4 619

3 %

100,1-

5 781

3 %

24 485

3 %

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

-2,0

-

-

-

-

2,1- 5,0

-

-

-

-

5,1- 10,0

-

-

..

..

10,1- 20,0

-

-

..

..

20,1- 30,0

..

..

922

5 %

30,1- 50,0

..

..

448

1 %

50,1- 100,0

1 590

3 %

4 698

3 %

100,1-

5 798

3 %

24 543

3 %

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2017

7 965

2 %

30 766

2 %

2016

6 432

2 %

28 953

2 %

2015

6 496

2 %

26 739

2 %

2014

4 626

1 %

19 666

1 %

2013

4 981

1 %

20 548

1 %

2010

5 159

1 %

19 842

1 %