Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 26 SM 1901

Ekologisk djurhållning 2018
Organic livestock in 2018
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Statistikens framställning(PDF)

I korta drag

Fortsatt ökning av antalet ekologiskt hållna mjölkkor

I juni 2018 var 58 700 mjölkkor omställda till ekologisk produktion, vilket innebär en ökning med 5 800 kor eller 11 % jämfört med juni 2017. Andelen ekologiska mjölkkor i förhållande till det totala antalet mjölkkor i Sverige var 18 % år 2018.

Även antalet ekologiskt hållna kor för uppfödning av kalvar ökade och uppgick 2018 till 75 000, en ökning med 5 000 kor eller 7 %. Andelen ekologiska kor för uppfödning av kalvar var 35 % år 2018.

Fler värphöns och grisar men färre slaktkycklingar

Antalet ekologiskt hållna värphöns ökade 2018 med drygt 3 % till 1 283 100. Andelen ekologiska värphöns ökade dock inte utan låg kvar på 17 %.

Antalet ekologiskt hållna slaktkycklingar minskade kraftigt 2018 efter att ha ökat mycket de senaste åren. I juni 2018 var 128 400 slaktkycklingar ekologiska, en minskning med 43 000 eller 25 %. Andelen ekologiskt hållna slaktkycklingar uppgick till 1 %.

I juni 2018 uppgick antalet ekologiskt hållna grisar till 33 600, en ökning med närmare 9 % jämfört med 2017. Den ekologiska grisproduktionen är dock av liten omfattning. Andelen ekologiska grisar var 2 % år 2018. 

Antalet ekologiskt hållna får uppgick till 128 900 år 2018, en ökning med knappt 2 % jämfört med 2017. Andelen ekologiska får ökade därmed något till 22 %.