Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2018

JO 26 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Antal och andel omställda ekologiska nötkreatur i juni 2018

1a. Number of fully converted organic cattle in June 2018

Andel omställda ekologiska djur av det totala antalet djur redovisas i procent

The share of organic livestock is shown in percent

Område

Kor för mjölk-
produktion

Kor för uppfödning av kalvar

Summa kor

Län

Stockholms

604

22 %

1 316

40 %

1 920

32 %

Uppsala

3 389

36 %

1 830

34 %

5 219

35 %

Södermanlands

2 368

29 %

3 723

53 %

6 091

40 %

Östergötlands

5 806

25 %

8 031

50 %

13 837

35 %

Jönköpings

5 831

21 %

4 740

26 %

10 571

23 %

 

 

 

 

Kronobergs

950

8 %

2 350

22 %

3 300

15 %

Kalmar

1 989

5 %

3 390

22 %

5 379

10 %

Gotlands

1 331

9 %

1 695

31 %

3 026

15 %

Blekinge

410

12 %

537

9 %

947

10 %

Skåne

4 857

13 %

5 293

14 %

10 150

13 %

 

 

 

 

Hallands

2 221

9 %

1 792

21 %

4 013

12 %

Västra Götalands

15 146

27 %

17 516

48 %

32 662

36 %

Värmlands

1 824

28 %

6 322

57 %

8 146

46 %

Örebro

2 520

43 %

2 611

46 %

5 131

45 %

Västmanlands

1 316

33 %

1 437

50 %

2 753

40 %

 

 

 

 

Dalarnas

1 834

31 %

2 783

50 %

4 617

40 %

Gävleborgs

2 138

26 %

3 353

49 %

5 491

37 %

Västernorrlands

814

12 %

2 111

50 %

2 925

27 %

Jämtlands

1 260

19 %

3 062

64 %

4 322

38 %

Västerbottens

1 560

12 %

646

38 %

2 206

15 %

Norrbottens

534

10 %

483

45 %

1 017

16 %

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 738

7 %

1 297

12 %

3 035

8 %

Götalands mellanbygder

6 485

10 %

4 930

16 %

11 415

12 %

Götalands norra slättbygder

13 714

34 %

11 791

54 %

25 505

41 %

Svealands slättbygder

10 087

33 %

12 787

49 %

22 874

40 %

Götalands skogsbygder

14 736

14 %

24 915

28 %

39 651

21 %

Mellersta Sveriges skogsbygder

5 431

34 %

9 440

52 %

14 871

43 %

Nedre Norrland

4 308

20 %

7 922

52 %

12 230

33 %

Övre Norrland

2 203

12 %

1 939

44 %

4 142

18 %

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

-2,0

..

..

..

..

..

..

2,1- 5,0

-

-

..

..

..

..

5,1- 10,0

-

-

525

7 %

525

7 %

10,1- 20,0

..

..

2 819

16 %

2 829

15 %

20,1- 30,0

156

4 %

4 112

23 %

4 268

20 %

30,1- 50,0

624

5 %

8 907

27 %

9 531

21 %

50,1- 100,0

5 045

9 %

19 500

36 %

24 545

22 %

100,1-

52 229

22 %

38 767

52 %

90 996

29 %

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

-2,0

638

9 %

277

4 %

915

7 %

2,1- 5,0

-

-

-

-

-

-

5,1- 10,0

-

-

112

4 %

112

4 %

10,1- 20,0

-

-

839

8 %

839

7 %

20,1- 30,0

27

2 %

1 920

15 %

1 947

14 %

30,1- 50,0

333

4 %

5 965

23 %

6 298

19 %

50,1- 100,0

2 853

7 %

16 657

31 %

19 510

20 %

100,1-

54 851

21 %

49 251

48 %

104 102

29 %

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2018

58 702

18 %

75 021

35 %

133 723

25 %

2017

52 908

16 %

70 054

34 %

122 962

23 %

2016

49 062

15 %

67 398

35 %

116 460

22 %

2015

47 652

14 %

64 383

35 %

112 035

21 %

2014

46 902

14 %

64 225

34 %

111 127

21 %

2010

36 435

10 %

42 644

22 %

79 079

15 %