Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2018

JO 26 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

4b. Antal företag med omställda ekologiska värphöns och slaktkycklingar i juni 2018

4b. Number of holdings with fully converted organic laying hens and broilers in June 2018

Område

Värphöns, 20 veckor eller äldre

Slaktkycklingar

Hela riket

 

2018

97

18

 

2017

92

18

 

2016

101

17

 

2015

88

9

 

2014

83

5

 

2010

90

3