Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2018

JO 26 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. forts. Antal och andel omställda ekologiska nötkreatur i juni 2018

1a. continued. Number of fully converted organic cattle in June 2018

Andel omställda ekologiska djur av det totala antalet djur redovisas i procent

The share of organic livestock is shown in percent

Område

Kvigor, tjurar och stutar

Kalvar under 1 år

Summa nötkreatur

Län

Stockholms

1 866

31 %

1 532

31 %

5 318

31 %

Uppsala

3 983

30 %

3 629

28 %

12 831

31 %

Södermanlands

4 220

28 %

4 596

31 %

14 907

33 %

Östergötlands

10 113

28 %

10 421

29 %

34 371

31 %

Jönköpings

7 390

17 %

8 037

20 %

25 998

20 %

Kronobergs

2 501

12 %

2 777

14 %

8 578

13 %

Kalmar

3 761

7 %

3 998

9 %

13 138

9 %

Gotlands

2 208

10 %

2 228

12 %

7 462

12 %

Blekinge

638

7 %

753

9 %

2 338

8 %

Skåne

7 461

11 %

7 345

11 %

24 956

12 %

Hallands

2 661

10 %

2 818

10 %

9 492

11 %

Västra Götalands

24 051

27 %

23 896

28 %

80 609

30 %

Värmlands

8 136

44 %

6 509

43 %

22 791

45 %

Örebro

4 137

37 %

3 576

32 %

12 844

38 %

Västmanlands

2 275

38 %

2 013

28 %

7 041

35 %

Dalarnas

2 901

30 %

3 205

31 %

10 723

34 %

Gävleborgs

4 291

31 %

3 954

31 %

13 736

33 %

Västernorrlands

2 051

25 %

2 096

27 %

7 072

26 %

Jämtlands

2 797

30 %

3 215

37 %

10 334

35 %

Västerbottens

1 699

14 %

1 449

13 %

5 354

14 %

Norrbottens

697

14 %

687

13 %

2 401

15 %

Produktionsområde

Götalands södra slättbygder

1 829

6 %

1 950

6 %

6 814

7 %

Götalands mellanbygder

7 865

8 %

7 983

9 %

27 263

10 %

Götalands norra slättbygder

17 427

30 %

18 012

30 %

60 944

33 %

Svealands slättbygder

19 611

35 %

17 039

32 %

59 524

36 %

Götalands skogsbygder

30 635

17 %

31 383

19 %

101 669

19 %

Mellersta Sveriges skogsbygder

11 241

37 %

10 993

38 %

37 105

40 %

Nedre Norrland

8 193

27 %

8 621

29 %

29 044

30 %

Övre Norrland

3 036

16 %

2 753

16 %

9 931

17 %

Storleksgrupp åker, hektar

-2,0

415

3 %

379

2 %

1 725

4 %

2,1- 5,0

74

3 %

87

4 %

259

3 %

5,1- 10,0

385

6 %

400

6 %

1 310

6 %

10,1- 20,0

2 140

12 %

2 353

14 %

7 322

13 %

20,1- 30,0

3 149

15 %

3 712

20 %

11 129

18 %

30,1- 50,0

7 064

15 %

8 068

19 %

24 663

18 %

50,1- 100,0

19 527

17 %

20 034

20 %

64 106

20 %

100,1-

67 083

24 %

63 701

24 %

221 780

26 %

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

-2,0

396

3 %

365

2 %

1 676

4 %

2,1- 5,0

-

-

-

-

-

-

5,1- 10,0

89

3 %

99

3 %

300

3 %

10,1- 20,0

774

7 %

698

7 %

2 311

7 %

20,1- 30,0

1 409

10 %

1 585

12 %

4 941

12 %

30,1- 50,0

4 582

14 %

5 328

17 %

16 208

17 %

50,1- 100,0

15 112

16 %

16 211

18 %

50 833

18 %

100,1-

77 475

24 %

74 448

24 %

256 025

26 %

Hela riket

2018

99 837

20 %

98 734

21 %

332 294

22 %

2017

91 625

18 %

92 533

20 %

307 120

20 %

2016

89 466

18 %

90 334

19 %

296 260

20 %

2015

87 449

18 %

86 290

19 %

285 774

19 %

2014

83 822

17 %

86 371

18 %

281 320

19 %

2010

63 512

12 %

61 402

13 %

203 993

13 %