Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2018

JO 26 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Antal företag med omställda ekologiska nötkreatur i juni 2018

1b. Number of holdings with fully converted organic cattle in June 2018

Område

Kor för mjölk-
produktion

Kor för uppfödning av kalvar

Summa kor

Kvigor, tjurar och stutar

Kalvar under
1 år

Summa nötkreatur

 

Län

 

Stockholms

7

53

60

65

59

67

 

Uppsala

36

65

101

108

106

110

 

Södermanlands

23

110

133

129

129

138

 

Östergötlands

41

203

244

235

237

249

 

Jönköpings

65

176

241

243

241

252

 

 

Kronobergs

12

89

101

99

97

103

 

Kalmar

17

99

116

121

112

123

 

Gotlands

10

46

56

62

58

65

 

Blekinge

6

27

33

33

34

34

 

Skåne

35

138

173

176

166

181

 

 

Hallands

18

66

84

87

83

87

 

Västra Götalands

130

546

676

704

667

721

 

Värmlands

21

160

181

186

178

189

 

Örebro

23

78

101

105

101

107

 

Västmanlands

11

48

59

60

55

63

 

 

Dalarnas

19

93

112

119

108

121

 

Gävleborgs

40

120

160

169

160

174

 

Västernorrlands

11

81

92

92

86

96

 

Jämtlands

24

86

110

112

107

116

 

Västerbottens

26

30

56

55

54

57

 

Norrbottens

9

16

25

24

21

25

 

 

Produktionsområde

 

Götalands södra slättbygder

14

34

48

50

47

50

 

Götalands mellanbygder

49

128

177

188

177

192

 

Götalands norra slättbygder

103

278

381

398

377

403

 

Svealands slättbygder

100

373

473

487

470

505

 

Götalands skogsbygder

158

872

1 030

1 036

1 007

1 075

 

Mellersta Sveriges skogsbygder

57

295

352

368

352

379

 

Nedre Norrland

64

282

346

353

331

366

 

Övre Norrland

39

68

107

104

98

108

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

-2,0

..

..

..

12

9

13

 

2,1- 5,0

-

..

..

22

22

27

 

5,1- 10,0

-

85

85

80

71

94

 

10,1- 20,0

..

..

288

276

262

306

 

20,1- 30,0

7

291

298

309

291

320

 

30,1- 50,0

25

458

483

500

472

514

 

50,1- 100,0

109

623

732

768

731

786

 

100,1-

437

553

990

1 017

1 001

1 018

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

-2,0

5

6

11

10

8

11

 

2,1- 5,0

-

-

-

-

-

-

 

5,1- 10,0

-

28

28

27

27

33

 

10,1- 20,0

-

151

151

148

129

170

 

20,1- 30,0

3

202

205

196

190

215

 

30,1- 50,0

16

433

449

460

429

477

 

50,1- 100,0

75

679

754

798

759

820

 

100,1-

485

831

1 316

1 345

1 317

1 352

 

 

Hela riket

 

2018

584

2 330

2 914

2 984

2 859

3 078

 

2017

539

2 210

2 748

2 836

2 723

2 918

 

2016

525

2 191

2 716

2 804

2 722

2 903

 

2015

530

2 165

2 695

2 791

2 704

2 885

 

2014

548

2 223

2 762

2 843

2 758

2 961

 

2010

534

1 489

2 015

2 086

2 041

2 144