Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2018

JO 26 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Antal och andel omställda ekologiska får i juni 2018

2a. Number of fully converted organic sheep in June 2018

Andel omställda ekologiska djur av det totala antalet djur redovisas i procent

The share of organic livestock is shown in percent

Område

Baggar och tackor födda 2017 eller tidigare

Lamm

Summa får

Län

Stockholms

3 284

31 %

3 400

30 %

6 684

30 %

Uppsala

1 487

15 %

1 839

18 %

3 326

16 %

Södermanlands

2 397

19 %

2 396

22 %

4 793

20 %

Östergötlands

6 232

29 %

5 788

28 %

12 020

28 %

Jönköpings

1 728

12 %

2 102

14 %

3 830

13 %

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

1 176

12 %

1 515

15 %

2 691

13 %

Kalmar

3 381

18 %

3 461

19 %

6 842

18 %

Gotlands

8 631

24 %

9 945

26 %

18 576

25 %

Blekinge

870

8 %

841

9 %

1 711

9 %

Skåne

4 839

14 %

5 955

17 %

10 794

16 %

 

 

 

 

 

 

Hallands

3 822

28 %

4 577

30 %

8 399

29 %

Västra Götalands

10 318

23 %

10 656

24 %

20 974

24 %

Värmlands

1 953

21 %

1 593

20 %

3 546

21 %

Örebro

2 191

23 %

2 212

22 %

4 403

23 %

Västmanlands

1 289

26 %

1 468

37 %

2 757

31 %

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

1 716

20 %

2 011

26 %

3 727

23 %

Gävleborgs

2 943

30 %

2 640

30 %

5 583

30 %

Västernorrlands

1 012

23 %

707

26 %

1 719

24 %

Jämtlands

2 111

39 %

1 284

31 %

3 395

35 %

Västerbottens

1 138

20 %

966

19 %

2 104

20 %

Norrbottens

532

19 %

508

20 %

1 040

19 %

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 318

10 %

1 308

10 %

2 626

10 %

Götalands mellanbygder

14 221

22 %

15 834

23 %

30 055

23 %

Götalands norra slättbygder

6 784

27 %

7 185

29 %

13 969

28 %

Svealands slättbygder

10 627

23 %

11 258

25 %

21 885

24 %

Götalands skogsbygder

16 737

18 %

18 495

19 %

35 232

18 %

Mellersta Sveriges skogsbygder

5 187

24 %

5 376

27 %

10 563

25 %

Nedre Norrland

5 771

29 %

4 741

30 %

10 512

29 %

Övre Norrland

2 405

23 %

1 667

18 %

4 072

21 %

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

555

2 %

700

2 %

1 255

2 %

2,1- 5,0

548

3 %

607

3 %

1 155

3 %

5,1- 10,0

2 609

7 %

2 613

8 %

5 222

8 %

10,1- 20,0

6 936

14 %

6 925

14 %

13 861

14 %

20,1- 30,0

7 336

24 %

7 502

25 %

14 838

25 %

30,1- 50,0

10 196

28 %

9 592

28 %

19 788

28 %

50,1- 100,0

16 664

35 %

17 952

37 %

34 616

36 %

100,1-

18 206

39 %

19 973

42 %

38 179

41 %

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

407

2 %

470

3 %

877

2 %

2,1- 5,0

86

1 %

65

1 %

151

1 %

5,1- 10,0

816

3 %

750

3 %

1 566

3 %

10,1- 20,0

4 191

9 %

4 268

10 %

8 459

9 %

20,1- 30,0

4 506

16 %

4 578

16 %

9 084

16 %

30,1- 50,0

8 733

23 %

8 452

23 %

17 185

23 %

50,1- 100,0

16 418

31 %

17 793

34 %

34 211

32 %

100,1-

27 893

39 %

29 488

40 %

57 381

39 %

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2018

63 050

21 %

65 864

23 %

128 914

22 %

2017

61 721

20 %

65 003

21 %

126 724

21 %

2016

61 599

22 %

69 120

23 %

130 719

23 %

2015

58 284

20 %

63 593

21 %

121 877

20 %

2014

57 929

20 %

63 738

21 %

121 667

21 %

2010

39 795

15 %

47 761

16 %

87 556

15 %