Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2018

JO 26 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag med omställda ekologiska får i juni 2018

2b. Number of holdings with fully converted organic sheep in June 2018

Område

Baggar och tackor, födda 2017 eller
tidigare

Lamm

Summa får

Län

Stockholms

44

41

44

Uppsala

35

34

35

Södermanlands

47

40

47

Östergötlands

86

76

87

Jönköpings

34

33

34

 

 

 

Kronobergs

17

15

17

Kalmar

41

38

42

Gotlands

64

62

64

Blekinge

17

16

17

Skåne

41

39

41

 

 

 

Hallands

38

37

38

Västra Götalands

162

146

163

Värmlands

43

35

43

Örebro

33

29

33

Västmanlands

25

24

25

 

 

 

Dalarnas

34

30

34

Gävleborgs

51

42

51

Västernorrlands

28

23

28

Jämtlands

22

16

22

Västerbottens

18

15

18

Norrbottens

8

7

8

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

Götalands södra slättbygder

19

19

19

Götalands mellanbygder

107

102

107

Götalands norra slättbygder

98

89

99

Svealands slättbygder

181

164

181

Götalands skogsbygder

246

226

248

Mellersta Sveriges skogsbygder

99

86

99

Nedre Norrland

107

86

107

Övre Norrland

31

26

31

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

-2,0

11

10

11

2,1- 5,0

21

19

22

5,1- 10,0

88

76

89

10,1- 20,0

165

149

165

20,1- 30,0

122

107

122

30,1- 50,0

147

133

147

50,1- 100,0

172

154

172

100,1-

162

150

163

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

-2,0

5

4

5

2,1- 5,0

3

3

3

5,1- 10,0

38

33

40

10,1- 20,0

132

116

132

20,1- 30,0

109

99

109

30,1- 50,0

149

131

149

50,1- 100,0

219

201

219

100,1-

233

211

234

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2018

888

798

891

2017

860

781

861

2016

881

803

882

2015

844

763

845

2014

860

787

860

2010

552

515

552