Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2018

JO 26 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Antal och andel omställda ekologiska grisar i juni 2018

3a. Number of fully converted organic pigs in June 2018

Andel omställda ekologiska djur av det totala antalet djur redovisas i procent

The share of organic livestock is shown in percent

Område

Galtar för avel,
50 kg och däröver

Suggor för avel,
50 kg och däröver

Slaktgrisar, 20 kg och däröver

Län

Stockholms

-

-

-

-

..

..

Uppsala

..

..

214

7 %

1 739

16 %

Södermanlands

..

..

223

5 %

1 240

3 %

Östergötlands

..

..

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

Kalmar

..

..

53

1 %

428

1 %

Gotlands

..

..

..

..

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

20

6 %

869

2 %

7 600

3 %

 

 

 

 

 

 

Hallands

..

..

198

1 %

1 062

1 %

Västra Götalands

15

6 %

879

3 %

3 999

2 %

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

-

-

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

15

5 %

371

1 %

4 310

2 %

Götalands mellanbygder

..

..

747

4 %

3 107

2 %

Götalands norra slättbygder

..

..

488

2 %

3 061

1 %

Svealands slättbygder

21

11 %

641

3 %

5 780

4 %

Götalands skogsbygder

14

3 %

629

4 %

3 749

4 %

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

-

-

-

-

-

-

2,1- 5,0

-

-

-

-

-

-

5,1- 10,0

..

..

..

..

..

..

10,1- 20,0

..

..

..

..

..

..

20,1- 30,0

..

..

26

1 %

..

..

30,1- 50,0

..

..

71

1 %

..

..

50,1- 100,0

15

8 %

738

5 %

1 988

2 %

100,1-

55

10 %

2 525

4 %

18 700

3 %

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

-

-

-

-

-

-

2,1- 5,0

-

-

-

-

-

-

5,1- 10,0

-

-

-

-

-

-

10,1- 20,0

..

..

137

19 %

..

..

20,1- 30,0

..

..

26

1 %

..

..

30,1- 50,0

..

..

65

1 %

..

..

50,1- 100,0

17

8 %

747

5 %

2 044

3 %

100,1-

55

9 %

2 525

4 %

18 700

3 %

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2018

81

5 %

3 500

3 %

21 571

2 %

2017

75

5 %

3 265

2 %

19 461

2 %

2016

76

5 %

3 042

2 %

19 403

2 %

2015

58

4 %

2 729

2 %

17 456

2 %

2014

54

3 %

1 904

1 %

13 082

2 %

2010

37

2 %

1 919

1 %

12 727

1 %