Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2018

JO 26 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. forts. Antal och andel omställda ekologiska grisar i juni 2018

3a. continued. Number of fully converted organic pigs in June 2018

Andel omställda ekologiska djur av det totala antalet djur redovisas i procent

The share of organic livestock is shown in percent

Område

Smågrisar,
under 20 kg

Summa grisar

Län

 

Stockholms

-

-

..

..

Uppsala

485

6 %

2 443

11 %

Södermanlands

663

4 %

2 136

4 %

Östergötlands

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

 

 

 

Kronobergs

-

-

..

..

Kalmar

..

..

656

1 %

Gotlands

..

..

..

..

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

1 924

2 %

10 413

3 %

 

 

 

 

Hallands

542

1 %

1 806

1 %

Västra Götalands

2 440

4 %

7 333

3 %

Värmlands

..

..

..

..

Örebro

-

-

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

 

 

 

 

Dalarnas

..

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

-

-

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

901

1 %

5 597

2 %

Götalands mellanbygder

1 830

3 %

5 692

2 %

Götalands norra slättbygder

1 519

2 %

5 076

1 %

Svealands slättbygder

1 527

2 %

7 969

3 %

Götalands skogsbygder

1 513

4 %

5 905

4 %

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

Övre Norrland

-

-

..

..

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

-2,0

-

-

-

-

2,1- 5,0

-

-

-

-

5,1- 10,0

-

-

..

..

10,1- 20,0

..

..

..

..

20,1- 30,0

..

..

317

2 %

30,1- 50,0

..

..

695

2 %

50,1- 100,0

1 797

4 %

4 538

3 %

100,1-

6 143

3 %

27 423

3 %

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

-2,0

-

-

-

-

2,1- 5,0

-

-

-

-

5,1- 10,0

-

-

-

-

10,1- 20,0

..

..

603

7 %

20,1- 30,0

..

..

317

2 %

30,1- 50,0

..

..

616

1 %

50,1- 100,0

1 812

4 %

4 620

3 %

100,1-

6 143

3 %

27 423

3 %

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2018

8 427

2 %

33 579

2 %

2017

7 965

2 %

30 766

2 %

2016

6 432

2 %

28 953

2 %

2015

6 496

2 %

26 739

2 %

2014

4 626

1 %

19 666

1 %

2010

5 159

1 %

19 842

1 %