Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2018

JO 26 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Antal företag med omställda ekologiska grisar i juni 2018

3b. Number of holdings with fully converted organic pigs in June 2018

Område

Galtar för avel, 50 kg och däröver

Suggor för

avel, 50 kg

 och däröver

Slaktgrisar, 20 kg och däröver

Smågrisar, under 20 kg

Summa grisar

 

Län

 

Stockholms

-

-

..

-

..

 

Uppsala

..

4

6

4

6

 

Södermanlands

..

6

4

4

6

 

Östergötlands

..

..

..

..

..

 

Jönköpings

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

-

..

 

Kalmar

..

..

3

..

3

 

Gotlands

..

..

..

..

..

 

Blekinge

-

-

-

-

-

 

Skåne

9

10

14

8

16

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

..

4

4

3

4

 

Västra Götalands

9

9

12

9

12

 

Värmlands

..

..

..

..

..

 

Örebro

..

..

-

-

..

 

Västmanlands

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

..

..

..

..

..

 

Gävleborgs

-

-

-

-

-

 

Västernorrlands

..

..

..

..

..

 

Jämtlands

..

..

..

..

..

 

Västerbottens

..

..

..

-

..

 

Norrbottens

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

5

5

7

5

7

 

Götalands mellanbygder

..

7

7

5

9

 

Götalands norra slättbygder

..

5

8

5

8

 

Svealands slättbygder

11

13

15

10

17

 

Götalands skogsbygder

9

11

13

8

13

 

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

..

..

..

 

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

 

Övre Norrland

..

..

..

-

..

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

-

-

-

-

-

 

2,1- 5,0

-

-

-

-

-

 

5,1- 10,0

..

..

..

-

..

 

10,1- 20,0

..

..

..

..

..

 

20,1- 30,0

..

3

..

..

3

 

30,1- 50,0

..

4

..

..

4

 

50,1- 100,0

11

11

12

9

12

 

100,1-

24

26

37

24

39

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

-2,0

-

-

-

-

-

 

2,1- 5,0

-

-

-

-

-

 

5,1- 10,0

-

-

-

-

-

 

10,1- 20,0

..

3

..

..

3

 

20,1- 30,0

..

3

..

..

3

 

30,1- 50,0

..

3

..

..

3

 

50,1- 100,0

12

13

14

10

14

 

100,1-

24

26

37

24

39

 

 

Hela riket

 

2018

43

48

57

38

62

 

2017

42

49

51

40

61

 

2016

38

43

47

33

57

 

2015

32

40

40

26

49

 

2014

27

31

37

20

43

 

2010

17

33

33

23

44