Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2018

JO 26 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Antal och andel omställda ekologiska värphöns och slaktkycklingar i juni 2018

4a. Number of fully converted organic laying hens and broilers in June 2018

Andel omställda ekologiska djur av det totala antalet djur redovisas i procent

The share of organic livestock is shown in percent

Område

Värphöns, 20 veckor eller äldre

Slaktkycklingar

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2018

1 283 105

17 %

128 435

1 %

2017

1 241 010

17 %

171 478

2 %

2016

1 272 855

16 %

145 218

2 %

2015

1 114 159

15 %

52 410

1 %

2014

900 002

14 %

28 599

0 %

2010

730 421

12 %

32 000

0 %