Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 26 SM 2001

Ekologisk djurhållning 2019
Organic livestock in 2019
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Minskat antal ekologiska mjölkkor

I juni 2019 var 56 700 mjölkkor omställda till ekologisk produktion, vilket innebär en minskning med 2 000 kor eller 3 % jämfört med juni 2018. Andelen ekologiska mjölkkor i förhållande till det totala antalet mjölkkor i Sverige ökade något och uppgick till 19 %.

Antalet ekologiskt hållna kor för uppfödning av kalvar var i stor sett oförändrat mellan åren 2018 och 2019. Däremot ökade andelen ekologiska kor för uppfödning av kalvar med en procentenhet till 36 %.

Det totala antalet ekologiskt hållna nötkreatur uppgick till 333 200 år 2019, en ökning med knappt 1 000 djur. Andelen ekologiskt hållna nötkreatur ökade från 22 % år 2018 till 23 % år 2019.

Färre ekologiskt hållna får och lamm

I juni 2019 uppgick antalet ekologiskt hållna får och lamm till 119 200, en minskning med 9 700 djur eller närmare 8 % jämfört med juni 2018. Andelen ekologiska får och lamm var 22 % år 2019 vilket var samma andel som 2018.

Fler ekologiska grisar och slaktkycklingar

Av det totala antalet grisar i Sverige var knappt 3 % ekologiskt hållna i juni 2019. Antalet ekologiska grisar ökade med 9 % mellan 2018 och 2019 och uppgick till 36 600. Ökningen berodde främst på ett ökat antal slaktgrisar men även antalet ekologiskt hållna suggor ökade.

Antalet ekologiskt hållna värphöns minskade 2019 med knappt 2 % till 1 261 000. Andelen ekologiska värphöns var 14 %, en minskning jämfört med 2018, vilket förklaras av ett ökat antal konventionellt hållna höns.

Antalet ekologiskt hållna slaktkycklingar ökade med 5 % jämfört med 2018 och uppgick till 134 600. Andelen ekologiska slaktkycklingar låg dock kvar på 1 % av det totala antalet slaktkycklingar i Sverige.