Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2019

JO 26 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Antal och andel omställda ekologiska nötkreatur i juni 2019

1a. Number of fully converted organic cattle in June 2019

Andel omställda ekologiska djur av det totala antalet djur redovisas i procent

The share of organic livestock is shown in percent

Område

Kor för mjölk-
produktion

Kor för uppfödning av kalvar

Summa kor

Län

Stockholms

587

24 %

1 261

41 %

1 848

33 %

Uppsala

3 207

36 %

1 943

37 %

5 150

36 %

Södermanlands

2 356

30 %

3 845

56 %

6 201

42 %

Östergötlands

5 741

26 %

8 059

51 %

13 800

36 %

Jönköpings

5 482

21 %

4 839

27 %

10 321

23 %

 

 

 

 

Kronobergs

1 112

10 %

2 311

23 %

3 423

16 %

Kalmar

1 928

5 %

3 304

23 %

5 232

10 %

Gotlands

730

5 %

1 756

32 %

2 486

13 %

Blekinge

406

12 %

509

9 %

915

10 %

Skåne

4 782

13 %

5 127

14 %

9 909

13 %

 

 

 

 

Hallands

2 520

11 %

1 831

22 %

4 351

14 %

Västra Götalands

13 556

25 %

18 003

50 %

31 559

35 %

Värmlands

2 277

36 %

5 797

56 %

8 074

48 %

Örebro

2 380

43 %

2 487

46 %

4 867

44 %

Västmanlands

1 393

37 %

1 487

51 %

2 880

43 %

 

 

 

 

Dalarnas

2 099

37 %

2 729

50 %

4 828

43 %

Gävleborgs

2 094

27 %

3 470

49 %

5 564

37 %

Västernorrlands

804

12 %

1 999

49 %

2 803

27 %

Jämtlands

1 255

20 %

2 931

62 %

4 186

39 %

Västerbottens

1 599

13 %

664

35 %

2 263

16 %

Norrbottens

436

9 %

444

39 %

880

14 %

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 962

8 %

1 457

13 %

3 419

10 %

Götalands mellanbygder

5 858

10 %

4 897

16 %

10 755

12 %

Götalands norra slättbygder

12 304

31 %

12 127

55 %

24 431

40 %

Svealands slättbygder

9 967

35 %

12 442

49 %

22 409

42 %

Götalands skogsbygder

14 480

15 %

24 763

29 %

39 243

21 %

Mellersta Sveriges skogsbygder

5 745

37 %

9 466

54 %

15 211

46 %

Nedre Norrland

4 296

20 %

7 753

51 %

12 049

33 %

Övre Norrland

2 132

12 %

1 891

40 %

4 023

18 %

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

-2,0

..

..

..

..

..

..

2,1- 5,0

-

-

..

..

..

..

5,1- 10,0

-

-

516

8 %

516

8 %

10,1- 20,0

..

..

..

..

2 822

15 %

20,1- 30,0

60

2 %

3 794

22 %

3 854

19 %

30,1- 50,0

589

5 %

8 393

27 %

8 982

21 %

50,1- 100,0

4 609

9 %

19 851

36 %

24 460

23 %

100,1-

50 965

22 %

38 985

51 %

89 950

29 %

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

-2,0

..

..

..

..

..

..

2,1- 5,0

-

-

..

..

..

..

5,1- 10,0

-

-

109

4 %

109

4 %

10,1- 20,0

-

-

861

9 %

861

8 %

20,1- 30,0

..

..

..

..

1 944

15 %

30,1- 50,0

262

4 %

5 928

24 %

6 190

19 %

50,1- 100,0

2 434

7 %

15 719

30 %

18 153

20 %

100,1-

53 527

21 %

49 910

48 %

103 437

29 %

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2019

56 744

19 %

74 796

36 %

131 540

26 %

2018

58 702

18 %

75 021

35 %

133 723

25 %

2017

52 908

16 %

70 054

34 %

122 962

23 %

2016

49 062

15 %

67 398

35 %

116 460

22 %

2015

47 652

14 %

64 383

35 %

112 035

21 %

2010

36 435

10 %

42 644

22 %

79 079

15 %