Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2019

JO 26 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. forts. Antal och andel omställda ekologiska nötkreatur i juni 2019

1a. continued. Number of fully converted organic cattle in June 2019

Andel omställda ekologiska djur av det totala antalet djur redovisas i procent

The share of organic livestock is shown in percent

Område

Kvigor, tjurar och stutar

Kalvar under 1 år

Summa nötkreatur

Län

Stockholms

1 826

32 %

1 529

34 %

5 203

33 %

Uppsala

4 199

31 %

3 480

28 %

12 829

32 %

Södermanlands

4 272

29 %

4 768

35 %

15 241

36 %

Östergötlands

9 767

27 %

10 468

31 %

34 035

31 %

Jönköpings

7 512

18 %

7 984

21 %

25 817

21 %

Kronobergs

2 677

12 %

2 923

15 %

9 023

14 %

Kalmar

3 835

7 %

3 896

9 %

12 963

9 %

Gotlands

2 025

10 %

2 045

11 %

6 556

11 %

Blekinge

602

7 %

722

9 %

2 239

9 %

Skåne

7 608

11 %

7 362

11 %

24 879

12 %

Hallands

3 242

12 %

3 146

11 %

10 739

12 %

Västra Götalands

25 575

28 %

24 099

30 %

81 233

31 %

Värmlands

8 105

46 %

6 357

43 %

22 536

46 %

Örebro

4 241

37 %

3 501

33 %

12 609

38 %

Västmanlands

2 170

37 %

2 171

31 %

7 221

37 %

Dalarnas

3 199

32 %

3 125

33 %

11 152

36 %

Gävleborgs

4 590

34 %

4 157

34 %

14 311

35 %

Västernorrlands

2 087

25 %

1 983

26 %

6 873

26 %

Jämtlands

2 967

32 %

3 016

36 %

10 169

36 %

Västerbottens

1 745

14 %

1 509

15 %

5 517

15 %

Norrbottens

627

12 %

593

12 %

2 100

13 %

Produktionsområde

Götalands södra slättbygder

2 558

8 %

2 435

8 %

8 412

9 %

Götalands mellanbygder

7 882

8 %

7 786

10 %

26 423

10 %

Götalands norra slättbygder

18 211

30 %

18 046

31 %

60 688

34 %

Svealands slättbygder

19 549

36 %

16 583

33 %

58 541

37 %

Götalands skogsbygder

31 213

17 %

31 490

20 %

101 946

20 %

Mellersta Sveriges skogsbygder

11 857

39 %

11 441

41 %

38 509

42 %

Nedre Norrland

8 588

28 %

8 394

30 %

29 031

30 %

Övre Norrland

3 013

16 %

2 659

16 %

9 695

17 %

Storleksgrupp åker, hektar

-2,0

493

4 %

547

5 %

1 899

6 %

2,1- 5,0

93

4 %

81

4 %

271

4 %

5,1- 10,0

343

5 %

354

6 %

1 213

6 %

10,1- 20,0

1 979

12 %

2 266

14 %

7 067

14 %

20,1- 30,0

2 782

15 %

3 401

19 %

10 037

18 %

30,1- 50,0

6 925

15 %

7 446

19 %

23 353

18 %

50,1- 100,0

20 339

18 %

20 482

22 %

65 281

21 %

100,1-

69 917

24 %

64 257

24 %

224 124

26 %

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

-2,0

..

..

..

..

..

..

2,1- 5,0

..

..

..

..

..

..

5,1- 10,0

92

3 %

83

3 %

284

3 %

10,1- 20,0

661

6 %

661

7 %

2 183

7 %

20,1- 30,0

1 438

11 %

1 542

13 %

4 924

13 %

30,1- 50,0

4 570

14 %

5 127

17 %

15 887

17 %

50,1- 100,0

14 555

15 %

15 194

19 %

47 902

18 %

100,1-

81 077

24 %

75 693

25 %

260 207

26 %

Hela riket

2019

102 871

21 %

98 834

22 %

333 245

23 %

2018

99 837

20 %

98 734

21 %

332 294

22 %

2017

91 625

18 %

92 533

20 %

307 120

20 %

2016

89 466

18 %

90 334

19 %

296 260

20 %

2015

87 449

18 %

86 290

19 %

285 774

19 %

2010

63 512

12 %

61 402

13 %

203 993

13 %