Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2019

JO 26 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Antal företag med omställda ekologiska nötkreatur i juni 2019

1b. Number of holdings with fully converted organic cattle in June 2019

Område

Kor för mjölk-
produktion

Kor för uppfödning av kalvar

Summa kor

Kvigor, tjurar och stutar

Kalvar under
1 år

Summa nötkreatur

 

Län

 

Stockholms

6

55

61

67

64

69

 

Uppsala

36

69

105

112

103

114

 

Södermanlands

24

110

134

128

132

141

 

Östergötlands

42

212

254

251

246

258

 

Jönköpings

62

187

249

246

245

259

 

 

Kronobergs

14

86

100

101

100

104

 

Kalmar

16

98

114

115

107

119

 

Gotlands

9

44

53

60

51

63

 

Blekinge

6

26

32

32

32

34

 

Skåne

33

146

179

180

173

184

 

 

Hallands

19

66

85

85

83

87

 

Västra Götalands

130

563

693

720

690

738

 

Värmlands

26

160

186

189

182

197

 

Örebro

22

77

99

108

96

109

 

Västmanlands

12

50

62

62

59

66

 

 

Dalarnas

19

99

118

123

113

126

 

Gävleborgs

39

126

165

171

155

178

 

Västernorrlands

11

83

94

92

80

97

 

Jämtlands

23

82

105

105

103

111

 

Västerbottens

24

32

56

55

54

57

 

Norrbottens

7

15

22

20

18

22

 

 

Produktionsområde

 

Götalands södra slättbygder

15

37

52

52

53

53

 

Götalands mellanbygder

45

129

174

184

167

190

 

Götalands norra slättbygder

104

289

393

407

393

412

 

Svealands slättbygder

101

374

475

491

470

514

 

Götalands skogsbygder

158

894

1 052

1 056

1 030

1 096

 

Mellersta Sveriges skogsbygder

60

312

372

383

360

396

 

Nedre Norrland

62

283

345

351

319

367

 

Övre Norrland

35

68

103

98

94

105

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

-2,0

..

..

..

11

11

11

 

2,1- 5,0

-

..

..

21

21

28

 

5,1- 10,0

-

86

86

81

68

92

 

10,1- 20,0

..

287

289

270

260

307

 

20,1- 30,0

3

291

294

299

288

316

 

30,1- 50,0

24

465

489

507

463

522

 

50,1- 100,0

106

648

754

786

752

805

 

100,1-

443

577

1 020

1 047

1 023

1 052

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

-2,0

..

..

..

..

..

..

 

2,1- 5,0

-

..

..

..

..

..

 

5,1- 10,0

-

29

29

25

27

33

 

10,1- 20,0

-

149

149

136

120

163

 

20,1- 30,0

..

206

208

208

193

225

 

30,1- 50,0

15

447

462

468

437

491

 

50,1- 100,0

71

682

753

784

748

811

 

100,1-

490

866

1 356

1 391

1 351

1 400

 

 

Hela riket

 

2019

580

2 386

2 966

3 022

2 886

3 133

 

2018

584

2 330

2 914

2 984

2 859

3 078

 

2017

539

2 210

2 748

2 836

2 723

2 918

 

2016

525

2 191

2 716

2 804

2 722

2 903

 

2015

530

2 165

2 695

2 791

2 704

2 885

 

2010

534

1 489

2 015

2 086

2 041

2 144