Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2019

JO 26 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Antal och andel omställda ekologiska får i juni 2019

2a. Number of fully converted organic sheep in June 2019

Andel omställda ekologiska djur av det totala antalet djur redovisas i procent

The share of organic livestock is shown in percent

Område

Baggar och tackor födda 2018 eller tidigare

Lamm

Summa får

Län

Stockholms

2 984

31 %

2 729

31 %

5 713

31 %

Uppsala

1 465

15 %

1 648

18 %

3 113

17 %

Södermanlands

2 331

20 %

2 104

19 %

4 435

20 %

Östergötlands

6 369

30 %

5 581

29 %

11 950

29 %

Jönköpings

1 265

10 %

1 496

11 %

2 761

10 %

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

1 229

13 %

1 193

15 %

2 422

14 %

Kalmar

3 176

18 %

2 899

17 %

6 075

18 %

Gotlands

7 999

24 %

9 356

27 %

17 355

25 %

Blekinge

707

9 %

664

10 %

1 371

9 %

Skåne

4 871

16 %

5 443

17 %

10 314

16 %

 

 

 

 

 

 

Hallands

3 328

24 %

4 344

29 %

7 672

27 %

Västra Götalands

10 215

23 %

9 995

23 %

20 210

23 %

Värmlands

1 625

16 %

1 264

16 %

2 889

16 %

Örebro

2 217

26 %

2 195

26 %

4 412

26 %

Västmanlands

1 275

25 %

1 258

27 %

2 533

26 %

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

1 788

21 %

1 885

23 %

3 673

22 %

Gävleborgs

2 673

34 %

2 190

32 %

4 863

33 %

Västernorrlands

876

31 %

515

26 %

1 391

29 %

Jämtlands

1 737

29 %

1 184

23 %

2 921

26 %

Västerbottens

1 093

27 %

972

28 %

2 065

27 %

Norrbottens

496

13 %

532

16 %

1 028

14 %

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 144

8 %

1 218

9 %

2 362

9 %

Götalands mellanbygder

13 668

23 %

15 006

24 %

28 674

23 %

Götalands norra slättbygder

7 039

29 %

6 796

29 %

13 835

29 %

Svealands slättbygder

9 985

23 %

9 614

24 %

19 599

24 %

Götalands skogsbygder

15 579

17 %

15 989

18 %

31 568

18 %

Mellersta Sveriges skogsbygder

4 978

23 %

5 224

29 %

10 202

26 %

Nedre Norrland

5 303

30 %

3 979

26 %

9 282

28 %

Övre Norrland

2 023

20 %

1 621

19 %

3 644

19 %

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

744

2 %

866

3 %

1 610

3 %

2,1- 5,0

640

4 %

551

3 %

1 191

4 %

5,1- 10,0

2 537

7 %

2 351

7 %

4 888

7 %

10,1- 20,0

6 255

15 %

6 064

16 %

12 319

16 %

20,1- 30,0

6 693

23 %

6 384

24 %

13 077

24 %

30,1- 50,0

9 790

26 %

8 530

24 %

18 320

25 %

50,1- 100,0

15 155

33 %

15 513

35 %

30 668

34 %

100,1-

17 905

40 %

19 188

41 %

37 093

41 %

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

615

3 %

712

4 %

1 327

4 %

2,1- 5,0

103

1 %

56

1 %

159

1 %

5,1- 10,0

719

2 %

560

2 %

1 279

2 %

10,1- 20,0

3 801

10 %

3 633

10 %

7 434

10 %

20,1- 30,0

4 739

18 %

4 838

18 %

9 577

18 %

30,1- 50,0

7 783

21 %

6 515

19 %

14 298

20 %

50,1- 100,0

15 240

29 %

15 517

31 %

30 757

30 %

100,1-

26 719

38 %

27 616

39 %

54 335

39 %

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2019

59 719

21 %

59 447

22 %

119 166

22 %

2018

63 050

21 %

65 864

23 %

128 914

22 %

2017

61 721

20 %

65 003

21 %

126 724

21 %

2016

61 599

22 %

69 120

23 %

130 719

23 %

2015

58 284

20 %

63 593

21 %

121 877

20 %

2010

39 795

15 %

47 761

16 %

87 556

15 %