Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2019

JO 26 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag med omställda ekologiska får i juni 2019

2b. Number of holdings with fully converted organic sheep in June 2019

Område

Baggar och tackor, födda 2018 eller
tidigare

Lamm

Summa får

Län

Stockholms

42

37

42

Uppsala

33

30

33

Södermanlands

44

39

44

Östergötlands

87

72

87

Jönköpings

32

31

32

 

 

 

Kronobergs

16

13

16

Kalmar

37

33

37

Gotlands

61

59

61

Blekinge

16

13

16

Skåne

44

42

44

 

 

 

Hallands

40

39

40

Västra Götalands

160

146

161

Värmlands

39

31

39

Örebro

35

30

35

Västmanlands

25

24

25

 

 

 

Dalarnas

34

30

34

Gävleborgs

47

38

47

Västernorrlands

26

21

26

Jämtlands

21

16

21

Västerbottens

17

14

17

Norrbottens

8

6

8

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

Götalands södra slättbygder

18

18

18

Götalands mellanbygder

104

99

104

Götalands norra slättbygder

101

91

101

Svealands slättbygder

172

153

172

Götalands skogsbygder

240

215

241

Mellersta Sveriges skogsbygder

98

84

98

Nedre Norrland

103

81

103

Övre Norrland

28

23

28

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

-2,0

8

8

8

2,1- 5,0

23

19

24

5,1- 10,0

86

70

86

10,1- 20,0

161

141

161

20,1- 30,0

113

96

113

30,1- 50,0

145

130

145

50,1- 100,0

164

148

164

100,1-

164

152

164

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

-2,0

3

3

3

2,1- 5,0

5

5

5

5,1- 10,0

30

24

31

10,1- 20,0

128

107

128

20,1- 30,0

115

101

115

30,1- 50,0

139

121

139

50,1- 100,0

208

187

208

100,1-

236

216

236

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2019

864

764

865

2018

888

798

891

2017

860

781

861

2016

881

803

882

2015

844

763

845

2010

552

515

552