Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2019

JO 26 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Antal och andel omställda ekologiska grisar i juni 2019

3a. Number of fully converted organic pigs in June 2019

Andel omställda ekologiska djur av det totala antalet djur redovisas i procent

The share of organic livestock is shown in percent

Område

Galtar för avel,
50 kg och däröver

Suggor för avel,
50 kg och däröver

Slaktgrisar, 20 kg och däröver

Län

Stockholms

-

-

..

..

..

..

Uppsala

..

..

105

3 %

1 209

10 %

Södermanlands

..

..

233

6 %

1 489

4 %

Östergötlands

-

-

-

-

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

..

..

62

1 %

..

..

Gotlands

..

..

..

..

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

18

5 %

1 156

3 %

10 493

4 %

 

 

 

 

 

 

Hallands

..

..

217

2 %

1 063

1 %

Västra Götalands

16

7 %

919

3 %

4 281

2 %

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10

3 %

433

1 %

4 086

2 %

Götalands mellanbygder

..

..

999

5 %

7 944

4 %

Götalands norra slättbygder

..

..

517

2 %

3 127

1 %

Svealands slättbygder

20

11 %

464

2 %

5 345

3 %

Götalands skogsbygder

20

5 %

701

5 %

2 411

3 %

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

379

14 %

1 016

6 %

Nedre Norrland

..

-

77

7 %

315

3 %

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

-

-

-

-

-

-

2,1- 5,0

..

..

..

..

..

..

5,1- 10,0

-

-

..

..

-

-

10,1- 20,0

..

..

138

40 %

590

16 %

20,1- 30,0

..

..

..

..

..

..

30,1- 50,0

..

..

76

1 %

389

2 %

50,1- 100,0

14

8 %

704

5 %

1 691

2 %

100,1-

51

9 %

2 643

4 %

21 548

4 %

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

-2,0

-

-

-

-

-

-

2,1- 5,0

-

-

-

-

-

-

5,1- 10,0

-

-

-

-

-

-

10,1- 20,0

..

..

..

..

..

..

20,1- 30,0

..

..

..

..

..

..

30,1- 50,0

..

..

52

1 %

271

1 %

50,1- 100,0

17

10 %

737

6 %

1 823

3 %

100,1-

51

9 %

2 643

4 %

21 548

4 %

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2019

77

5 %

3 570

3 %

24 244

3 %

2018

81

5 %

3 500

3 %

21 571

2 %

2017

75

5 %

3 265

2 %

19 461

2 %

2016

76

5 %

3 042

2 %

19 403

2 %

2015

58

4 %

2 729

2 %

17 456

2 %

2010

37

2 %

1 919

1 %

12 727

1 %