Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2019

JO 26 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. forts. Antal och andel omställda ekologiska grisar i juni 2019

3a. continued. Number of fully converted organic pigs in June 2019

Andel omställda ekologiska djur av det totala antalet djur redovisas i procent

The share of organic livestock is shown in percent

Område

Smågrisar,
under 20 kg

Summa grisar

Län

 

Stockholms

-

-

..

..

Uppsala

..

..

1 563

7 %

Södermanlands

646

5 %

2 378

4 %

Östergötlands

-

-

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

 

 

 

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

..

..

799

1 %

Gotlands

..

..

..

..

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

2 761

2 %

14 428

3 %

 

 

 

 

Hallands

..

..

2 079

2 %

Västra Götalands

2 639

3 %

7 855

2 %

Värmlands

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

Västmanlands

-

-

..

..

 

 

 

 

Dalarnas

..

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 229

1 %

5 758

2 %

Götalands mellanbygder

..

..

11 330

4 %

Götalands norra slättbygder

..

..

5 030

1 %

Svealands slättbygder

1 158

2 %

6 987

3 %

Götalands skogsbygder

1 881

5 %

5 013

3 %

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

2 014

7 %

Nedre Norrland

..

..

517

3 %

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

-2,0

-

-

-

-

2,1- 5,0

..

..

..

..

5,1- 10,0

-

-

..

..

10,1- 20,0

246

38 %

980

21 %

20,1- 30,0

..

..

..

..

30,1- 50,0

..

..

650

2 %

50,1- 100,0

1 690

4 %

4 099

3 %

100,1-

6 616

3 %

30 858

4 %

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

-2,0

-

-

-

-

2,1- 5,0

-

-

-

-

5,1- 10,0

-

-

-

-

10,1- 20,0

..

..

..

..

20,1- 30,0

..

..

..

..

30,1- 50,0

..

..

486

1 %

50,1- 100,0

1 719

4 %

4 296

4 %

100,1-

6 616

3 %

30 858

4 %

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2019

8 758

2 %

36 649

3 %

2018

8 427

2 %

33 579

2 %

2017

7 965

2 %

30 766

2 %

2016

6 432

2 %

28 953

2 %

2015

6 496

2 %

26 739

2 %

2010

5 159

1 %

19 842

1 %