STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:06

 

Antal ekologiska husdjur år 2012

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

In English

Summary
List of tables
List of terms

Summary

If you would like to download the publication in PDF format, then please click on the link “Första sidan – I korta drag” above, then click on the link “Hela publikationen (PDF)”.

The number of organic dairy cows was 47 600  and the number of organic suckler cows was 63 900 cows in 2012. This means that the number of organic dairy cows has increased by 8 % and the number of suckler cows increased by 13 % compared with 2011. The last four years, the number of organic dairy cows increased by 40 % or 13 500 and the number of organic suckler cows has increased by 21 000 animals or 49 %.

The number of dairy cows is the highest in the county of Västra  Götaland with 12 800 cows. Västra Götaland was followed by Östergötland and Jönköping County with just over 4 000 dairy cows each.

The number of organic suckler cows was also the highest in the county of Västra Götaland County with 14 000 cows. This was followed by the counties Östergötland, Värmland and Skåne. The county where both the number of dairy cows and suckler cows increased the most between 2011 and 2012 was the county of Västra Götaland, where the number of dairy cows increased by 1 400  and the number of suckler cows increased by 1 100 .

Comparisons with the proportion of organic animals and the total number of animals is possible to do for the cows. The comparison shows that  14 % of dairy cows  and 33 % of suckler cows were converted to organic production. This is an increase from 2011, when the corresponding proportions were 13% and 29 % respectively.

List of tables

 

Explanation of symbols

1. Number of organic cows in 2012

2. Number of organic cows in 2011

3.  Number of organic sheep in 2012

4. Number of other organic livestock in 2012

 

 

List of terms

Avel

Baggar

Besättningar

Djur

Får

Företag

Galtar

Gyltor

Hela riket

Husdjur

Höns

Kalvar

Kor

Kor för mjölkproduktion

Kvigor

Kycklingar

Lamm

Län

Medelfel

Mjölkkor

Nötkreatur

Slaktkycklingar

Slaktsvin

Smågrisar

Stutar

Stödområde

Suggor

Summa

Svin

Tackor

Tjurar

Uppfödning av kalvar

Vecka

Värpras

Breeding

Rams

Stocks

Animal

Sheep

Holding(s)

Boars

Gilts

Sweden

Livestock

Fowl

Calves

Cows

Dairy cows

Heifers

Chickens

Lambs

County

Standard error

Dairy cows

Cattle

Broilers

Fattening pigs

Piglets

Steers

Support area

Sows

Total

Pigs

Ewes

Bulls

Calves production

Week

Laying breed