STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:06

 

Antal ekologiska husdjur år 2012

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Antal omställda ekologiska kor 2012

1. Number of organic cows in 2012

Län

Antal ekologiska kor

 

Andel ekologiska kor av det totala antalet kor

 

Mjölkkor

Am-dikor

 

Mjölkkor 

Am- och dikor

 

Antal

Antal

 

procent

procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

921

868

 

25 %

28 %

Uppsala

3 133

1 775

 

32 %

36 %

Södermanlands

1 947

3 932

 

19 %

58 %

Östergötlands

4 413

7 544

 

18 %

50 %

Jönköpings

4 030

4 160

 

14 %

27 %

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

1 044

1 966

 

8 %

21 %

Kalmar

2 011

3 256

 

5 %

25 %

Gotlands

1 370

1 619

 

8 %

33 %

Blekinge

499

469

 

11 %

9 %

Skåne

2 612

4 998

 

7 %

14 %

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 425

1 390

 

5 %

17 %

Västra Götalands

12 818

14 063

 

22 %

46 %

Värmlands

1 768

5 028

 

22 %

56 %

Örebro

2 323

2 244

 

35 %

44 %

Västmanlands

1 407

1 073

 

28 %

36 %

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

1 061

2 618

 

17 %

44 %

Gävleborgs

1 646

1 941

 

19 %

31 %

Västernorrlands

596

2 158

 

8 %

45 %

Jämtlands

1 298

1 789

 

17 %

44 %

Västerbottens

1 085

570

 

8 %

36 %

Norrbottens

203

434

 

3 %

45 %

 

 

 

 

 

 

Riket

 

 

 

 

 

2012

47 610

63 895

 

14 %

33 %

2011

44 133

56 479

 

13 %

29 %

2010

39 559

48 721

 

11 %

25 %

2009

34 115

42 816

 

10 %

22 %

 

 

 

 

 

 

2008

..

..

 

..

..

2005

22 321

13 433

 

6 %

8 %