STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:06

 

Antal ekologiska husdjur år 2012

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Antal omställda ekologiska kor 2011

2. Number of organic cows in 2011

Län

Antal ekologiska kor

 

Andel ekologiska kor av det totala antalet kor

 

Mjölkkor

Am- och dikor

 

Mjölkkor 

Am- och dikor

 

Antal

Antal

 

procent

procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

981

945

 

26 %

28 %

Uppsala

3 220

1 653

 

30 %

29 %

Södermanlands

1 802

3 379

 

18 %

48 %

Östergötlands

4 211

7 203

 

17 %

48 %

Jönköpings

3 428

3 588

 

12 %

23 %

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

913

1 680

 

7 %

18 %

Kalmar

1 575

2 707

 

4 %

20 %

Gotlands

1 265

1 194

 

8 %

22 %

Blekinge

446

556

 

10 %

10 %

Skåne

2 596

4 326

 

7 %

12 %

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 328

1 363

 

5 %

17 %

Västra Götalands

11 454

12 946

 

20 %

42 %

Värmlands

1 802

4 351

 

23 %

46 %

Örebro

1 975

1 869

 

29 %

35 %

Västmanlands

1 332

884

 

30 %

33 %

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

973

1 986

 

16 %

34 %

Gävleborgs

1 630

1 628

 

19 %

26 %

Västernorrlands

600

1 673

 

8 %

35 %

Jämtlands

1 389

1 594

 

17 %

41 %

Västerbottens

1 015

480

 

8 %

27 %

Norrbottens

198

474

 

3 %

51 %

 

 

 

 

 

 

Riket år 2011

44 133

56 479

 

13 %

29 %