STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:06

 

Antal ekologiska husdjur år 2012

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Antal omställda ekologiska får 2012

3.  Number of organic sheep in 2012

 

Antal ekologiska får

Varav

Andel ekologiska

 

 

 

tackor och baggar

tackor och baggar

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

6 799

3 021

29 %

 

 

Uppsala

3 459

1 444

15 %

 

 

Södermanlands

5 822

2 720

20 %

 

 

Östergötlands

17 421

7 486

33 %

 

 

Jönköpings

3 478

1 468

11 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

2 948

1 369

15 %

 

 

Kalmar

6 416

3 019

16 %

 

 

Gotlands

15 917

6 216

18 %

 

 

Blekinge

2 130

1 022

11 %

 

 

Skåne

8 697

3 444

12 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

5 895

2 435

19 %

 

 

Västra Götalands

19 148

7 997

19 %

 

 

Värmlands

4 018

1 662

18 %

 

 

Örebro

6 780

2 849

23 %

 

 

Västmanlands

2 092

1 001

14 %

 

 

 

.

 

 

 

 

Dalarnas

2 314

1 168

13 %

 

 

Gävleborgs

4 998

2 350

20 %

 

 

Västernorrlands

1 991

949

19 %

 

 

Jämtlands

2 596

990

18 %

 

 

Västerbottens

1 441

822

13 %

 

 

Norrbottens

1 217

607

16 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Riket

 

 

 

 

 

2012

125 577

54 039

18 %

 

 

2011

109 218

46 815

16 %

 

 

2010

101 075

43 970

16 %

 

 

2009

86 741

36 648

14 %

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

57 091

..

..

 

 

2005

34 700

..

..