STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2013:06

 

Antal ekologiska husdjur år 2012

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

 

4. Antal övriga omställda ekologiska husdjur 2012

4. Number of other organic livestock in 2012 

År

 

Antal omställda ekologiska djur

 

 

Nötkreatur

Getter

Svin

varav

suggor

Fjäderfä

varav 

värphöns

Slakt-

kycklingar

2012

282 026

1 840

49 669

1 792

945 543

775 407

170 035

2011

253 240

1 660

43 335

1 714

922 964

746 839

176 030

2010

221 165

1 343

46 073

1 817

947 086

761 952

185 020

2009

194 063

1 178

42 502

1 690

786 430

607 236

179 050

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

141 825

965

32 187

..

676 310

..

..

2005

..

377

27 299

1 139

410 919

365 332

..