STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2018:01

 
Antal grisar i december 2017
Number of pigs in December 2017
 
pm-pil.gifSammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)

Sammanfattning

Färre företag med grisar i december jämfört med i juni 2017

I december månad 2017 genomförde Jordbruksverket en undersökning över antalet grisar i Sverige. Det fanns två syften med denna undersökning. De var dels att få en bra uppskattningar över antalet grisar i december månad 2017 och dels att utvärdera den modell som vanligtvis används för att uppskatta antalet grisar i december. Sverige är sedan EU-inträdet skyldiga att leverera uppgifter om antalet grisar två gånger om året, i juni och i december. Juniresultaten bygger på den årliga djurräkning som görs av Jordbruksverket medan decemberresultaten sedan 2002 bygger på en modell där förändringen mellan juni och december månad modelleras efter resultaten i juniundersökningen.

Resultatet av denna undersökning visar att det totala antalet grisar i december 2017 uppskattas vara 1,5 % högre än i juni vilket dock inte är statistiskt signifikant. Delar man upp grisarna i olika kategorier så är det endast antalet slaktgrisar som är högre i december än i juni.

Antalet företag är dock signifikant färre i december än i juni. Uppskattningsvis är det 15 % färre företag med grisar i december 2017 än i juni 2017. Tittar man endast på undersökningarna gjorda i juni så har antalet företag med grisar varit relativt oförändrat sedan 2013.

Det betydligt lägre antalet företag innebär att den genomsnittliga besättningsstorleken ökar markant mellan juni och december månad. Från uppskattningsvis 1 071 grisar till 1 278 grisar per företag.

Undersökningen visar också att den använda modellen för att uppskatta antalet grisar i december inte riktigt tar hänsyn till alla faktorer som är avgörande. Ett utförligare arbete bör inledas för att förbättra modellen.

 

Figur A. Relativ förändring av antalet företag med gris och antalet grisar mellan juni och december 2017

Figure A. Relative change in number of pigs and number of pigs between June and December 2017