STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2018:01

 

Antal grisar i december 2017

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Kontaktpersoner, mer information

Statens Jordbruksverk (SJV)

Anders Grönvall, 036-15 57 91

statistik@jordbruksverket.se

 

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk.

Utkom den 21 februari 2018.