2                                Statistikrapport 2019:01

 

 

 

 

 

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

 

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk.

Utkom den 24 april 2019.