STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2019:01

 

Gethållning 2018

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Antal getter i Sverige uppdelade efter verksamhetstyp år 20181

1. Number of goats in 2018 by type of activity

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent and italics after each figure

Verksamhetstyp

Hongetter

Övriga getter

Samtliga getter

Föreningsverksamhet/utbildning

367

20 %

231

20%

599

18%

Hobby

3 899

5%

4 128

5%

8 027

4%

Näringsverksamhet

6 286

4%

4 742

5%

11 028

4%

Samtliga

10 668

2%

9 316

3%

19 885

2%

1. På grund av att alla delar är skattade summerar inte delarna helt till samtliga