STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2019:01

 

Gethållning 2018

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Antal gethållare i Sverige uppdelade efter verksamhetstyp år 20181

2. Number of goatbreaders 2018 by type of activity

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent and italics after each figure

Verksamhetstyp

Hongetter

Övriga getter

Samtliga getter

Föreningsverksamhet/utbildning

64

30%

55

33%

64

30%

Hobby

1 280

4%

1 303

3%

1 793

3%

Näringsverksamhet

449

9%

436

8%

539

8%

Samtliga

1 818

3%

1 818

4%

2 422

2%

1. På grund av att alla delar är skattade summerar inte delarna helt till samtliga