STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2019:01

 

Gethållning 2018

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Antal getter i Sverige uppdelade efter riksområde år 20181

3. Number of goats 2018 by riksområde, 2018

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent and italics after each figure

Verksamhetstyp

Hongetter

Övriga getter

Samtliga getter

 

 

 

 

 

 

 

Södra och mellersta Sveriges slättbygder

3 279

5%

3 281

6%

6 560

5%

Södra och mellersta Sveriges skogs- och dalbygder

3 717

8%

3 780

7%

7 497

7%

Norra Sverige

3 497

17%

2 083

10%

5 580

12%

 

 

 

 

 

 

 

1. På grund av att alla delar är skattade summerar inte delarna helt till samtliga.