STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2019:01

 

Gethållning 2018

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Antal gethållare i Sverige uppdelade efter riksområde år 20181

4. Number of goat breaders 2018 by riksområde, 2018

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent and italics after each figure

Verksamhetstyp

Hongetter

Övriga getter

Samtliga getter

 

 

 

 

 

 

 

Södra och mellersta Sveriges slättbygder

640

9%

657

9%

898

6%

Södra och mellersta Sveriges skogs- och dalbygder

756

9%

730

9%

966

8%

Norra Sverige

374

10%

385

14%

492

10%

 

 

 

 

 

 

 

1. På grund av att alla delar är skattade summerar inte delarna helt till samtliga.