STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2019:01

 

Gethållning 2018

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Antal getter efter besättningsstorlek år 20181

5. Number of goats by riksområde, 2018

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent and italics after each figure

 

Antal getter efter besättningsstorlek

 

 

 

 

 

 

 

1-9

 

10-24

 

25-49

 

50-

 

Samtliga

 

 

Antal hongetter

3 352

6%

2 176

12%

1 922

28%

3 219

8%

10 668

6%

 

Antal övriga getter

3 477

7%

2 159

11%

1 292

8%

2 388

7%

9 316

4%

 

Summa getter

6 829

4%

4 335

11%

3 214

19%

5 607

7%

19 985

4%

 

1. På grund av att alla delar är skattade summerar inte delarna helt till samtliga.