STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2019:01

 

Gethållning 2018

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Antal gethållare efter besättningsstorlek år 20181

6. Number of goat breeders by herd size, 2018

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent and italics after each figure

 

Antal gethållare efter besättningsstorlek

 

 

 

 

 

 

 

1-9

 

10-24

 

25-49

 

50-

 

Samtliga

 

 

Antal hongetter

1 371

5%

309

14%

93

24%

46

13%

1 818

4%

 

Antal övriga getter

1 380

6%

300

14%

93

24%

44

13%

1 818

5%

 

Summa getter

1 953

3%

324

13%

97

23%

48

12%

2 422

3%

 

1. På grund av att alla delar är skattade summerar inte delarna helt till samtliga