2                                                  Statistikrapport 2019:02

 

 

 

 

 

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

 

 

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk.

Utkom den 26 april 2019.