STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2019:02

 

Antal får och företag med får i december 2018

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Flest får i Götalands skogsbygder
Högre andel lamm i Götaland
Antalet baggar och tackor per jordbruksföretag lika många i juni som i december

Sverige har genom åren alltid gjort uppskattningar av antalet djur i jordbruket i juni månad. Samtidigt har det genomförts en insamling av uppgifter om antalet får på produktionsplatser för registerändamål (får- och geträkningen) avseende december månad. Resultaten från denna registerinsamling har tidigare inte gått att använda för statistiska ändamål då det saknats uppdelning av fåren i olika kategorier och för att kvaliteten på insamlingen inte varit tillräckligt god för detta ändamål. Samtidigt efterfrågar Eurostat uppgifter om antalet får i december månad, en uppgift som Sverige inte har kunnat leverera enligt de korrekta definitionerna. Till 2018 års får- och geträkning gjordes ett arbete för att kunna uppskatta resultat som även är lämpliga för rapporteringen till Eurostat. Till ett urval av alla produktionsplatser utökades blanketten så att de fick fördela antalet får på kategorierna tackor, baggar och lamm. Resultatet av detta arbete presenteras här.

Flest får i Götalands skogsbygder

Knappt en tredjedel av alla får på jordbruksföretag befann sig i december 2018 i produktionsområdet Götalands Skogsbygder, medan en knapp fjärdedel fanns i Götalands mellanbygder.

 

Figur A. Antal får i december 2018 fördelat på produktionsområden

 

Högre andel lamm i Götaland

Av figur B framgår att andelen lamm av det totala antalet får i december 2018 var högre i götalandsregionerna, medan den var betydligt lägre i Svealands- och framför allt Norrlandsregionerna. Andelen varierar mellan 16 och 33 %

 

Figur B. Andel tackor och baggar respektive lamm i december 2018 per produktionsområde

 

Antalet baggar och tackor per jordbruksföretag lika många i juni som i december

Jämförs uppgifterna avseende juni månad med december månad så är antalet får per företag lägre i december månad. Det är framför allt antalet lamm per företag som är lägre i december, en naturlig följd av att många lamm slaktas ut under hösten och nya lamm föds under våren.

 

Figur C. Antal får per företag i juni 2018 respektive december 2018