STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2019:02

 

Antal får och företag med får i december 2018

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Antal får vid jordbruksföretag i december 2018

1. Number of sheep in December 2018

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent and italics after each figure

Område

             Baggar och
             tackor

        Lamm

          Summa
          får

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

12 113

7,1

5 026

9,3

17 139

7,0

Götalands mellanbygder

59 706

4,0

28 972

8,3

88 678

4,9

Götalands norra slättbygder

20 730

5,2

8 709

7,5

29 439

5,4

Svealands slättbygder

40 391

3,6

12 552

6,4

52 943

3,8

Götalands skogsbygder

88 214

3,4

32 258

4,2

120 471

3,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

20 452

6,3

6 527

8,1

26 979

6,1

Nedre Norrland

17 808

5,1

4 899

8,7

22 707

5,1

Övre Norrland

11 650

7,2

2 231

17,9

13 881

7,8

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

December 2018

271 064

1,3

101 173

2,9

372 238

1,5

5Juni 2018

295 912

1,1

291 235

1,0

587 256

1,0

 

 

 

 

 

 

 

December 2018, totalt antal får1

310 440

1,3

106 431

2,7

416 871

1,4

1Avser samtliga får i riket. Även får som inte finns på det som definieras som
jordbruksföretag.