STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2019:02

 

Antal får och företag med får i december 2018

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

 

2. Antal jordbruksföretag med får i december 2018

2. Number of holdings with sheep in December 2018

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent and italics after each figure

Område

               Baggar och
               tackor

           Lamm

              Får,
              totalt

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

366

11,2

224

13,8

366

11,2

Götalands mellanbygder

989

5,5

659

6,6

995

5,5

Götalands norra slättbygder

590

8,3

309

9,4

596

8,3

Svealands slättbygder

1 382

5,0

661

8,0

1 384

5,0

Götalands skogsbygder

2 859

3,3

1 437

5,1

2 882

3,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

874

8,4

343

13,0

880

8,4

Nedre Norrland

642

7,5

288

11,8

642

7,5

Övre Norrland

399

10,8

147

17,7

399

10,8

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

December 2018

8 101

0,9

4 068

2,5

8 143

0,9

Juni 2018

9 120

1,7

7 480

2,0

9 144

1,7