Statens Jordbruksverk                                                          39                                                                      JO 40 SM 1201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4099  Serie JO – Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 17 februari 2012.

URN:NBN:SE:SCB-2012-JO40SM1201_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.