Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2010

JO 40 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret 2010. Kronor per företag

10. Calculated values of different real assets at the end of the investigation year 2010. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Antal företag i urvalet

86

 

71

 

 

26

 

38

 

 

31

 

50

 

Antal företag i populationen

(LBR 2009, 2010)

4 349

 

2 803

 

 

341

 

1 192

 

 

644

 

1 198

 

Tillgångar jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvida medel och kortfristiga fordringar

486 200

D

1 051 900

D

 

308 800

D

590 500

D

 

321 500

E

414 000

C

Lager produkter

71 400

D

357 000

D

 

190 600

D

466 500

C

 

162 500

C

448 200

C

Köpta produktions- och bidragsrätter

900

F

5 900

F

 

3 400

C

6 600

C

 

2 800

D

5 800

C

Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

558 500

D

1 414 800

D

 

502 800

D

1 063 500

C

 

486 800

E

868 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

12 600

E

72 100

E

 

160 500

C

319 300

C

 

143 600

D

305 200

C

Maskiner

330 000

D

1 243 900

C

 

313 000

D

829 500

C

 

402 900

D

1 020 500

D

Marknadsvärde på jordbruksfastighet

5 319 100

C

8 259 700

C

 

2 625 800

D

3 936 100

D

 

1 282 400

C

2 393 400

C

Summa övriga tillgångar

5 661 700

C

9 575 700

C

 

3 099 400

D

5 084 900

C

 

1 828 900

C

3 719 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

6 220 200

C

10 990 500

C

 

3 602 200

D

6 148 300

C

 

2 315 700

C

4 587 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

530 900

D

3 065 800

D

 

432 800

E

1 045 100

D

 

150 600

E

955 800

D

Kortfristiga skulder

49 000

D

432 800

E

 

65 200

E

156 200

D

 

37 700

E

170 100

D

Summa skulder i jordbruket

579 800

D

3 498 600

D

 

498 000

E

1 201 300

D

 

188 300

E

1 125 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

1 059 700

E

1 568 600

E

 

1 016 200

E

2 428 600

E

 

3 877 100

D

4 038 600

C

Maskiner och inventarier

9 800

E

7 600

E

 

10 500

E

24 300

F

 

21 700

E

40 100

E

Övriga tillgångar

11 000

F

12 100

E

 

5 100

F

64 700

E

 

59 600

E

96 700

E

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

1 080 500

E

1 588 400

E

 

1 031 900

E

2 517 600

E

 

3 958 400

D

4 175 400

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

150 200

D

676 300

E

 

252 200

E

474 400

E

 

260 200

E

1 059 000

D


10. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

Antal företag i urvalet

33

 

 

90

 

110

 

164

 

 

91

 

 

44

 

Antal företag i populationen

(LBR 2009, 2010)

402

 

 

1 387

 

2 775

 

1 187

 

 

8 265

 

 

391

 

Tillgångar i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvida medel och kortfristiga fordringar

468 300

E

 

365 400

D

488 100

C

1 155 500

D

 

304 700

C

 

357 900

D

Lager produkter

201 700

D

 

183 600

C

463 800

B

1 261 600

C

 

273 300

C

 

328 800

D

Köpta produktions- och bidragsrätter

10 500

C

 

5 500

C

9 200

C

24 500

C

 

0

F

 

-

 

Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

680 400

D

 

554 500

C

961 100

B

2 441 600

C

 

577 900

C

 

686 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

141 800

C

 

148 100

C

309 600

B

1 069 100

B

 

119 200

C

 

214 500

C

Maskiner

596 800

D

 

439 000

C

983 300

C

1 992 400

B

 

483 700

C

 

609 600

D

Marknadsvärde på jordbruksfastighet

1 153 600

D

 

1 642 200

C

2 779 800

C

7 322 400

C

 

1 985 000

C

 

4 242 600

D

Summa övriga tillgångar

1 892 200

D

 

2 229 300

C

4 072 600

C

10 383 900

C

 

2 587 800

C

 

5 066 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

2 572 600

C

 

2 783 700

C

5 033 800

B

12 825 500

C

 

3 165 800

C

 

5 753 400

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

241 100

E

 

264 300

D

951 100

C

5 715 100

C

 

429 000

D

 

1 825 000

E

Kortsiktiga skulder

57 600

E

 

52 400

D

172 100

C

1 150 800

D

 

64 500

D

 

297 300

E

Summa skulder i jordbruket

298 600

E

 

316 700

D

1 123 300

C

6 865 900

C

 

493 400

D

 

2 122 300

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

4 043 700

D

 

3 075 900

D

3 263 800

C

3 806 400

D

 

3 816 800

C

 

2 146 100

E

Maskiner och inventarier

19 500

E

 

17 700

D

33 000

E

37 600

E

 

31 100

D

 

23 800

F

Övriga tillgångar

67 400

E

 

45 800

E

78 600

E

57 000

E

 

70 500

E

 

16 600

E

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

4 130 700

D

 

3 139 400

D

3 375 400

C

3 901 000

D

 

3 918 400

D

 

2 186 400

E

Summa skulder i skogsbruket

310 900

E

 

274 300

D

743 000

D

1 986 600

D

 

564 500

E

 

775 400

E