Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2010

JO 40 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Investeringar i jord- och skogsbruk 2010. Kronor per företag

11. Investments in agriculture and forestry 2010. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Antal företag i urvalet

86

 

71

 

 

26

 

38

 

 

31

 

50

 

Antal företag i populationen

(LBR 2009,2010)

4 349

 

2 803

 

 

341

 

1 192

 

 

644

 

1 198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner

55 900

E

261 400

E

 

39 000

F

98 800

E

 

63 200

E

257 200

D

Byggnader och byggnadsinventarier

17 900

E

540 700

F

 

41 000

E

92 000

E

 

13 900

E

132 300

E

Markinventarier och markanläggningar

300

F

400

F

 

-

 

300

F

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

74 100

E

802 500

E

 

80 000

E

191 200

E

 

77 200

E

389 500

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

2 600

F

1 700

F

 

300

F

13 100

F

 

100

F

13 200

F


11. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

Antal företag i urvalet

33

 

 

90

 

110

 

164

 

 

91

 

 

44

 

Antal företag i populationen

(LBR 2009, 2010)

402

 

 

1 387

 

2 775

 

1 187

 

 

8 265

 

 

391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner

163 500

E

 

88 500

E

193 600

D

513 600

C

 

95 400

E

 

185 900

E

Byggnader och byggnadsinventarier

47 800

E

 

33 000

E

113 300

E

741 400

E

 

73 000

E

 

87 500

E

Markinventarier och markanläggningar

1 600

F

 

500

F

100

F

17 100

E

 

-

 

 

100

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

212 800

E

 

122 100

D

307 000

D

1 272 100

D

 

168 400

D

 

273 500

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

2 800

F

 

1 000

F

11 700

F

6 200

F

 

5 100

E

 

-