Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2010

JO 40 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Intäkter i jordbruket 2010. Kronor per företag

12. Receipts in agriculture 2010. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad veg.prod

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

Storleksgrupp,

15 000-

 

100 000-

 

 

15 000-

 

 

15 000-

 

100 000-

 

 

15 000-

 

Standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

Antal företag i urvalet

53

 

12

 

 

43

 

 

40

 

143

 

 

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2007)

2 450

 

324

 

 

2 026

 

 

704

 

2 464

 

 

469

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

415 000

C

1 551 800

D

 

226 000

D

 

24 400

E

79 800

E

 

7 200

E

Oljeväxter

46 400

D

272 300

E

 

47 700

D

 

1 800

F

7 800

E

 

200

F

Vall- och rotfruktsfröer

5 600

F

55 700

F

 

-

 

 

-

 

100

F

 

0

F

Matpotatis

7 300

F

-

 

 

19 600

F

 

100

F

700

F

 

500

F

Fabrikspotatis

-

 

-

 

 

6 900

F

 

-

 

-

 

 

-

 

Sockerbetor

-

 

13 300

F

 

89 000

D

 

2 000

F

4 400

E

 

-

 

Grovfoder och bete

8 400

E

11 300

E

 

7 500

E

 

10 600

F

5 500

G

 

3 100

G

Övrig växtodling

20 200

E

88 200

E

 

14 200

E

 

1 500

F

700

G

 

300

G

Summa intäkter växtodling

502 900

C

1 992 600

D

 

410 800

C

 

40 400

E

98 900

E

 

11 400

E

därav naturauttag

-

 

-

 

 

-

 

 

100

F

-

 

 

100

F

därav lagerförändring

-2 600

G

94 700

F

 

6 800

G

 

4 400

F

9 600

F

 

500

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

1 000

F

112 000

F

 

8 100

F

 

59 100

D

297 400

C

 

81 900

D

Mjölk

-

 

-

 

 

-

 

 

356 500

C

1 671 600

C

 

351 800

D

Svin

20 300

F

-

 

 

73 100

F

 

200

F

1 900

F

 

-

 

Fjäderfä och ägg

-

 

-

 

 

700

F

 

0

G

0

G

 

0

G

Övrig djurskötsel

600

F

-1 100

G

 

14 800

F

 

0

G

0

G

 

-100

G

Summa intäkter djurskötsel

21 900

F

110 900

F

 

96 700

F

 

415 800

C

1 970 900

C

 

433 700

D

därav naturauttag

-

 

-

 

 

0

F

 

200

F

400

E

 

200

F

därav lagerförändring

-1 700

F

49 200

F

 

7 600

G

 

15 800

F

76 400

E

 

17 300

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksproduktion

196 400

E

762 300

E

 

115 700

E

 

27 100

E

205 600

D

 

39 400

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdsstöd

177 300

C

671 100

C

 

138 200

C

 

77 400

C

269 900

B

 

79 300

C

Djurbidrag

-

 

6 900

F

 

400

F

 

700

E

10 400

D

 

2 300

E

Miljöstöd

33 700

D

93 800

E

 

22 500

E

 

17 300

D

116 000

D

 

45 100

D

Övriga bidrag

700

E

5 200

F

 

3 700

E

 

18 800

E

54 800

D

 

38 600

D

Summa direktersättningar/bidrag

211 700

C

776 900

C

 

164 800

C

 

114 200

C

451 100

C

 

165 300

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

932 800

C

3 642 800

D

 

788 100

D

 

597 400

C

2 726 400

B

 

649 800

C


12. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp

100 000-

 

 

15 000-

 

100 000-

 

 

 

500 000-

 

 

15 000-

 

 

100 000-

 

Standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999

 

 

499 999

 

Antal företag i urvalet

102

 

 

33

 

55

 

 

31

 

 

112

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

1 493

 

 

417

 

666

 

 

360

 

 

6 880

 

 

861

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

33 200

E

 

4 200

E

5 900

F

 

281 500

E

 

11 400

E

 

511 000

E

Oljeväxter

8 700

E

 

-

 

400

F

 

29 000

F

 

1 700

F

 

86 700

E

Vall- och rotfruktsfröer

-

 

 

500

F

-

 

 

6 300

F

 

0

F

 

10 000

F

Matpotatis

500

F

 

-100

F

100

F

 

11 500

F

 

1 100

F

 

286 300

E

Fabrikspotatis

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

61 700

E

Sockerbetor

4 500

F

 

-

 

-

 

 

7 100

F

 

-

 

 

58 800

E

Grovfoder och bete

6 400

G

 

900

G

18 800

F

 

63 700

F

 

11 700

E

 

9 800

G

Övrig växtodling

3 300

F

 

500

F

1 600

F

 

27 700

F

 

700

F

 

246 200

E

Summa intäkter växtodling

56 600

E

 

6 000

G

26 800

F

 

426 700

E

 

26 700

E

 

1 270 500

E

därav naturauttag

-

 

 

0

F

100

F

 

200

F

 

400

E

 

-

 

därav lagerförändring

5 300

G

 

200

G

-2 100

G

 

80 000

F

 

1 800

G

 

6 800

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

275 900

D

 

62 500

D

153 400

D

 

1 068 200

D

 

197 600

B

 

343 400

E

Mjölk

1 540 300

C

 

358 400

D

1 318 000

C

 

6 997 100

D

 

0

F

 

101 900

F

Svin

-

 

 

-

 

0

F

 

-

 

 

2 800

F

 

304 600

E

Fjäderfä och ägg

0

F

 

-

 

300

F

 

-

 

 

300

C

 

101 200

E

Övrig djurskötsel

3 800

F

 

-700

F

3 700

F

 

10 000

E

 

800

G

 

1 400

G

Summa intäkter djurskötsel

1 820 000

C

 

420 100

C

1 475 400

C

 

8 075 300

D

 

201 500

B

 

852 400

E

därav naturauttag

100

F

 

0

F

0

F

 

100

F

 

200

D

 

100

F

därav lagerförändring

76 500

E

 

29 400

E

45 700

F

 

364 600

E

 

42 900

C

 

67 400

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksproduktion

149 600

D

 

49 100

E

160 800

E

 

587 100

D

 

89 500

D

 

347 100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdsstöd

252 000

B

 

84 800

C

230 900

C

 

844 400

D

 

97 000

B

 

360 700

D

Djurbidrag

15 400

E

 

1 600

E

3 700

E

 

22 500

E

 

16 400

D

 

21 800

E

Miljöstöd

136 800

C

 

73 500

C

207 400

C

 

357 800

D

 

72 000

C

 

130 500

E

Övriga bidrag

100 600

D

 

141 900

D

500 500

C

 

386 700

E

 

30 900

C

 

48 400

E

Summa direktersättningar/bidrag

504 800

C

 

301 800

C

942 400

C

 

1 611 300

D

 

216 200

B

 

561 400

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

2 531 000

C

 

777 000

C

2 605 400

C

 

10 700 500

D

 

533 900

B

 

3 031 400

D