Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2010

JO 40 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Kostnader och resultat i jordbruket 2010. Kronor per företag

13. Costs and results in agriculture 2010. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad veg. prod.

 

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

15 000-

 

100 000-

 

 

15 000-

 

 

15 000-

 

100 000-

 

 

15 000-

 

Standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

Antal företag i urvalet

53

 

12

 

 

43

 

 

40

 

143

 

 

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

2 450

 

324

 

 

2 026

 

 

704

 

2 464

 

 

469

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

8 400

F

9 200

F

 

27 400

F

 

92 300

C

483 100

C

 

111 500

D

Handelsgödsel

104 800

D

395 600

D

 

77 000

C

 

21 800

D

72 200

C

 

14 900

D

Bekämpningsmedel

49 400

E

186 400

D

 

40 300

D

 

3 700

E

13 200

D

 

2 500

E

Driv- och smörjmedel

90 300

C

308 900

D

 

50 200

D

 

19 400

C

107 500

C

 

31 800

D

Utsäde

49 400

C

136 500

D

 

39 600

C

 

8 900

D

35 900

C

 

8 900

D

Summa förnödenheter

302 300

C

1 036 600

D

 

234 500

D

 

146 100

C

711 800

C

 

169 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

15 500

D

52 900

E

 

36 900

E

 

8 600

D

46 400

D

 

9 600

D

Maskiner

56 500

D

216 700

E

 

46 500

D

 

37 000

D

123 400

C

 

41 800

D

Summa underhåll

72 000

C

269 700

E

 

83 400

E

 

45 600

D

169 800

C

 

51 400

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

23 300

D

90 500

E

 

29 700

E

 

23 200

C

81 400

C

 

23 600

C

Försäkringar

23 000

C

49 200

D

 

21 000

D

 

15 800

C

43 300

B

 

20 300

C

Personbil

10 900

E

43 700

E

 

9 400

E

 

8 000

E

15 200

D

 

4 800

E

Diverse kostnader växtodling

12 200

E

67 100

E

 

39 400

E

 

15 800

E

51 200

D

 

19 500

E

Diverse kostnader djurskötsel

3 400

F

4 900

F

 

25 700

F

 

50 900

C

182 700

C

 

52 600

D

Allmänna omkostnader

84 800

D

520 100

E

 

107 100

D

 

71 500

D

278 600

C

 

62 900

D

Summa driftskostnader

157 600

C

775 400

D

 

232 300

D

 

185 200

C

652 300

C

 

183 700

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

531 900

C

2 081 700

D

 

550 100

D

 

376 900

C

1 533 800

C

 

404 700

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

20 400

E

111 200

E

 

8 100

F

 

7 100

F

140 900

D

 

2 200

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

552 400

C

2 192 800

D

 

558 300

D

 

384 000

C

1 674 700

C

 

406 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och finansiellt netto

380 500

D

1 450 000

D

 

229 800

E

 

213 500

D

1 051 700

C

 

242 900

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

28 000

D

248 200

E

 

31 600

E

 

22 900

E

206 000

D

 

23 400

E

Markinventarier och markanl.

1 600

E

23 600

E

 

2 500

E

 

1 100

E

7 800

E

 

500

F

Maskiner

86 000

D

323 700

E

 

62 700

D

 

32 100

D

165 600

C

 

50 400

D

Summa avskrivningar till nukostnad

115 600

D

595 500

E

 

96 800

D

 

56 200

D

379 400

C

 

74 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och finansiellt netto till nukostnad

264 900

D

854 500

D

 

132 900

E

 

157 300

D

672 300

C

 

168 600

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

60 900

D

383 900

D

 

34 500

D

 

11 200

E

93 200

D

 

6 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto till nukostnad

203 900

D

470 600

E

 

98 400

F

 

146 100

D

579 100

C

 

161 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto

16 800

E

122 400

E

 

15 000

E

 

-600

G

50 200

E

 

5 700

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

187 100

D

348 200

E

 

83 400

F

 

146 700

D

528 900

C

 

156 100

D


13. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

100 000-

 

 

15 000-

 

100 000-

 

 

500 000-

 

 

15 000-

 

 

100 000-

 

Standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999

 

 

499 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

102

 

 

33

 

55

 

 

31

 

 

112

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

1 493

 

 

417

 

666

 

 

360

 

 

6 880

 

 

861

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

496 700

C

 

113 000

D

460 800

C

 

2 059 400

D

 

33 700

D

 

268 100

E

Handelsgödsel

66 300

D

 

9 100

E

35 900

D

 

225 700

D

 

15 400

C

 

188 800

D

Bekämpningsmedel

13 400

E

 

1 200

E

1 700

E

 

52 800

E

 

3 000

E

 

114 600

D

Driv- och smörjmedel

103 300

C

 

39 400

D

108 900

C

 

389 400

D

 

38 200

C

 

199 900

D

Utsäde

34 100

C

 

7 900

D

30 700

D

 

114 700

D

 

9 500

C

 

143 700

D

Summa förnödenheter

713 800

C

 

170 600

C

638 000

C

 

2 842 100

D

 

99 800

C

 

914 900

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

49 300

D

 

7 500

D

41 700

D

 

262 400

E

 

19 300

C

 

47 800

E

Maskiner

118 600

C

 

45 100

E

107 500

C

 

438 900

D

 

51 600

C

 

176 500

D

Summa underhåll

167 800

C

 

52 600

D

149 300

C

 

701 200

D

 

70 900

B

 

224 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

71 100

C

 

40 000

C

91 000

C

 

257 300

C

 

18 000

C

 

84 700

D

Försäkringar

42 900

B

 

22 200

C

46 100

C

 

104 700

D

 

18 900

B

 

48 500

D

Personbil

10 400

D

 

11 100

E

21 400

E

 

45 300

E

 

12 600

D

 

35 800

E

Diverse kostnader växtodling

53 300

C

 

13 700

D

59 500

D

 

207 300

D

 

20 900

D

 

85 200

D

Diverse kostnader djurskötsel

177 500

C

 

62 000

C

192 400

C

 

652 900

D

 

25 400

C

 

48 200

E

Allmänna omkostnader

246 700

C

 

76 700

C

285 800

D

 

1 089 000

D

 

76 800

C

 

301 800

D

Summa driftskostnader

601 800

C

 

225 600

C

696 100

C

 

2 356 400

D

 

172 600

B

 

604 200

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

1 483 400

C

 

448 800

C

1 483 300

C

 

5 899 700

D

 

343 300

B

 

1 743 400

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

183 400

D

 

500

F

169 200

D

 

1 218 000

E

 

9 100

E

 

233 700

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

1 666 700

C

 

449 300

C

1 652 500

C

 

7 117 800

D

 

352 400

B

 

1 977 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och finansiellt netto

864 300

C

 

327 700

D

952 900

C

 

3 582 800

D

 

181 500

C

 

1 054 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

153 400

D

 

30 900

D

165 100

D

 

547 200

D

 

22 500

C

 

128 900

E

Markinventarier och markanl.

4 800

E

 

400

F

4 900

E

 

25 900

E

 

1 000

E

 

13 500

F

Maskiner

170 900

C

 

67 300

D

166 900

C

 

436 600

D

 

56 500

C

 

202 000

D

Summa avskrivningar till nukostnad

329 100

C

 

98 600

D

336 800

D

 

1 009 700

D

 

80 000

B

 

344 400

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och finansiellt netto till nukostnad

535 200

C

 

229 200

D

616 100

C

 

2 573 000

D

 

101 500

C

 

709 900

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

79 500

D

 

2 600

E

33 000

D

 

563 100

D

 

14 900

D

 

256 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto till nukostnad

455 700

D

 

226 600

D

583 000

D

 

2 009 900

D

 

86 600

D

 

453 600

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto

42 700

E

 

-10 900

D

13 500

F

 

124 600

F

 

2 300

F

 

98 700

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

413 000

D

 

237 500

D

569 500

D

 

1 885 300

D

 

84 300

D

 

354 900

E