Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2010

JO 40 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Intäkter, kostnader och resultat i skogsbruket 2010. Kronor per företag

14. Receipts, costs and results in forestry 2010. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

15 000-

 

100 000-

 

 

15 000-

 

 

15 000-

 

100 000-

 

 

15 000-

 

Standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

Antal företag i urvalet

53

 

12

 

 

43

 

 

40

 

143

 

 

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

2 450

 

324

 

 

2 026

 

 

704

 

2 464

 

 

469

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

0

D

0

F

 

0

F

 

0

D

100

C

 

100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

46 500

E

85 500

F

 

15 000

F

 

9 800

E

74 500

E

 

35 400

E

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

8 200

E

800

F

 

500

F

 

5 500

E

13 900

E

 

15 900

E

Övriga intäkter skogen

6 300

E

300

F

 

2 800

F

 

2 700

E

7 600

E

 

5 200

E

Summa intäkter skogen

61 000

E

86 700

F

 

78 500

F

 

18 000

E

96 800

D

 

56 500

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

3 300

E

5 800

F

 

8 400

F

 

3 200

F

11 300

D

 

5 800

E

Övriga kostnader skogen

1 100

F

4 000

F

 

2 200

F

 

300

F

1 200

E

 

1 900

E

Summa kostnader skogen

4 400

E

9 800

F

 

10 600

F

 

3 500

F

12 500

D

 

7 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

56 600

E

76 900

F

 

67 900

F

 

14 600

E

84 200

D

 

48 700

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

5 400

F

52 100

F

 

4 900

F

 

-

 

3 200

E

 

100

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

51 200

E

24 800

G

 

61 400

F

 

16 500

E

81 000

D

 

48 500

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

2 800

E

4 700

F

 

300

E

 

1 200

E

3 200

E

 

2 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före finansiellt netto i skogen

48 400

E

20 100

G

 

61 100

F

 

15 300

E

77 800

D

 

45 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto i skogsbruket

8 500

E

26 500

F

 

6 000

F

 

5 900

E

32 300

D

 

2 300

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

39 900

E

-6 400

G

 

53 600

F

 

9 200

E

43 400

E

 

40 100

E


14. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

100 000-

 

 

15 000-

 

100 000-

 

 

500 000-

 

 

15 000-

 

 

100 000-

 

Standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999

 

 

499 999

 

Antal företag i urvalet

102

 

 

33

 

55

 

 

31

 

 

112

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

1 493

 

 

417

 

666

 

 

360

 

 

6 880

 

 

861

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

100

D

 

200

D

200

D

 

100

E

 

100

C

 

100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

73 300

E

 

83 700

E

122 700

E

 

254 300

F

 

49 000

E

 

51 300

E

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

18 400

E

 

20 600

F

8 800

E

 

30 500

F

 

16 700

E

 

5 800

F

Övriga intäkter skogen

5 500

E

 

3 500

E

3 300

E

 

32 400

E

 

19 500

D

 

13 700

E

Summa intäkter skogen

169 000

E

 

107 900

E

136 700

E

 

385 900

F

 

90 400

D

 

71 600

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

16 000

E

 

10 900

E

22 800

F

 

181 600

F

 

9 900

E

 

13 200

E

Övriga kostnader skogen

1 500

E

 

3 200

F

3 800

F

 

7 900

E

 

7 800

D

 

1 200

E

Summa kostnader skogen

17 500

E

 

14 200

E

26 600

F

 

189 600

F

 

17 600

D

 

14 400

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

151 500

E

 

93 700

E

110 100

E

 

196 300

E

 

72 800

D

 

57 200

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

7 200

F

 

-

 

6 900

F

 

21 500

E

 

5 700

F

 

10 100

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

143 500

E

 

93 700

E

103 200

F

 

165 200

F

 

67 000

D

 

46 400

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

3 800

E

 

2 700

E

6 000

E

 

6 600

F

 

1 900

D

 

800

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före finansiellt netto i skogen

139 700

E

 

91 000

E

97 100

F

 

158 600

F

 

65 100

D

 

45 500

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto i skogsbruket

23 900

E

 

8 500

E

30 200

D

 

45 300

F

 

9 700

D

 

12 400

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

104 000

F

 

82 500

E

65 800

F

 

65 000

G

 

57 000

D

 

20 900

G