Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2010

JO 40 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Markanvändning 2010. Hektar per företag

15. Use of arable land 2010. Hectares per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

15 000-

 

100 000-

 

 

15 000-

 

 

15 000-

 

100 000-

 

 

15 000-

 

Standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

53

 

12

 

 

43

 

 

40

 

143

 

 

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

2 450

 

324

 

 

2 026

 

 

704

 

2 464

 

 

469

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

62

C

229

C

 

34

C

 

9

D

33

C

 

8

D

Oljeväxter

9

D

47

E

 

5

D

 

0

F

1

E

 

0

F

Baljväxter

3

E

16

E

 

1

E

 

0

F

1

E

 

0

F

Sockerbetor

-

 

1

F

 

5

D

 

0

F

0

E

 

-

 

Potatis

0

F

-

 

 

1

E

 

-

 

0

F

 

-

 

Slåtter- och betesvall

4

E

12

E

 

8

E

 

16

C

55

C

 

21

C

Frövall

1

F

8

E

 

-

 

 

-

 

0

F

 

-

 

Industrigröda (inkl. energiskog)

0

F

1

F

 

0

F

 

-

 

0

F

 

-

 

Andra växtslag (inkl. trädgårdsväx­ter)

2

E

4

E

 

1

E

 

1

E

1

D

 

0

E

Träda

9

D

29

E

 

1

F

 

0

E

2

D

 

0

F

Summa åker under eget bruk

91

C

347

C

 

55

C

 

27

C

95

B

 

30

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark, ha

1

E

7

F

 

3

E

 

4

D

16

C

 

9

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmark, ha

41

D

26

F

 

33

F

 

22

D

54

C

 

77

D


15. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

100 000-

 

 

15 000-

 

100 000-

 

 

500 000-

 

 

15 000-

 

 

100 000-

 

Standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999

 

 

499 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

102

 

 

33

 

55

 

 

31

 

 

112

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

1 493

 

 

417

 

666

 

 

360

 

 

6 880

 

 

861

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

28

D

 

8

D

16

D

 

92

D

 

8

C

 

89

D

Oljeväxter

1

E

 

-

 

0

F

 

4

E

 

0

E

 

13

E

Baljväxter

1

E

 

-

 

-

 

 

8

E

 

0

F

 

6

E

Sockerbetor

0

F

 

-

 

-

 

 

0

F

 

-

 

 

3

E

Potatis

0

F

 

-

 

-

 

 

0

F

 

0

F

 

9

E

Slåtter- och betesvall

58

B

 

32

C

92

C

 

169

D

 

28

B

 

29

E

Frövall

-

 

 

-

 

-

 

 

1

F

 

0

F

 

1

F

Industrigröda (inkl. energiskog)

-

 

 

0

F

-

 

 

0

F

 

0

F

 

1

F

Andra växtslag (inkl. trädgårds­växter)

1

E

 

1

F

2

E

 

3

E

 

1

E

 

5

E

Träda

1

E

 

1

F

1

E

 

3

E

 

1

E

 

7

E

Summa åker under eget bruk

91

C

 

42

C

112

C

 

281

D

 

37

B

 

162

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark, ha

29

D

 

1

E

4

E

 

51

E

 

15

C

 

16

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmark, ha

59

D

 

154

D

150

D

 

108

E

 

72

C

 

53

E